Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Medarbejderpolitik

Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Det er medarbejderne - deres viden og engagement - der udgør Chas. Hude.

Som medarbejder vil du opleve, at vi fokuserer på dine faglige og menneskelige kvalifikationer, at vi vægter din udvikling gennem uddannelse højt og at vi er lydhøre over for dine gode idéer og forslag.

Fagligt og menneskeligt fokus
Vi fokuserer på både faglige og personlige kvalifikationer. Det betyder i praksis, at vi i forbindelse med ansættelse, udover din faglighed, nøje analyserer dine personlige egenskaber, dynamiske egenskaber, samarbejdsevner og kvalitative egenskaber.

Vægt på udvikling
Viden og kompetence er dynamiske forhold, der løbende skal holdes ved lige, styrkes og udfordres. Derfor lægger vi vægt på, at vores medarbejdere holder sig ajour inden for deres arbejds- og uddannelsesområde. Vi støtter både arbejdsrelateret efteruddannelse og videreuddannelse. En del af vores rådgivere underviser i immaterialret og videregiver i den forbindelse deres viden og erfaringer til de studerende på f.eks. Københavns Universitet og Købehavns Handelsskole.

Invitation til dialog
Hos Chas. Hude animerer vi til forretningsudvikling gennem inddragelse og dialog. Derfor er vi lydhøre over for medarbejdernes gode idéer og forslag. Dialogen er i centrum, både i det daglige og i forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale.