Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Design

Har du designbeskyttet dit produkt?

En designregistrering sikrer en beskyttelse af designet. Det kan f.eks. være formgivningen og udseendet af et konkret produkt.

Beskyttelsen kan f.eks. gælde maskiner, emballager, møbler, tøj, tekstiler, legetøj, værktøj og fødevarer.

Værn mod kopister
Et registreret design giver dig eneretten til det konkrete produkts udseende og beskytter mod andres efterligninger og misbrug. Hvis du har fået dit design registreret, kan du således forbyde andre at udnytte og kopiere det.

Med en designregistrering kan du med det samme bevise dine rettigheder over for konkurrenter og domstole.

Beskyt din unikke form
Når du har fået en god idé, som du gerne vil videre med, eller du står med et færdigt produkt klar til markedsføring, har du brug for at sikre dig bedst muligt i forhold til samarbejdspartnere og konkurrenter. Derfor bør du overveje at designbeskytte dit produkt.

Designspecialister
Vores juridiske rådgivere er specialister inden for den del af immaterialretten, der omhandler designbeskyttelse. De rådgiver om alle aspekter omkring designbeskyttelse.

De kan hjælpe dig fra den indledende fase, hvor du skal overveje, om en designregistrering er relevant. Dernæst hjælpe dig med at vurdere hvilke lande, det vil være relevant at søge beskyttelse i og rådgive dig om, hvordan du opnår den bedste beskyttelse.

Sælg dine rettigheder
Vores varemærke- og designrådgivere kan også hjælpe dig, hvis du ønsker at sælge dit design, hvis andre krænker dit design eller ønsker at indgå en aftale om udnyttelse af dit design.