Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Ny toldforordning giver pirater trange kår

27. juni 2013

Er du rettighedshaver? Så får du fra årsskiftet bedre mulighed for at kræve destruktion af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, når de importeres til landet. Det sker med en ny toldforordning, der træder i kraft fra 1. januar 2014.

Både den nye og den nuværende toldforordning bemyndiger SKAT til at tilbageholde varer indført i Danmark fra et land uden for EU's grænser, når de er mistænkt for at krænke en såkaldt intellektuel ejendomsret. Det vil sige et varemærke, design, patent og nu også virksomhedsnavn og brugsmodel mm. Hvis du som rettighedshaver anmoder SKAT om at overvåge dine varemærker, patenter eller lignende, får du besked, hvis de tilbageholder varer, der mistænkes for at krænke dine rettigheder. Herefter har du typisk en frist på 10 dage til at igangsætte en særlig procedure, der kan føre til destruktion af varerne, hvis visse betingelser er opfyldt.

Små forsendelser håndteres automatisk
Med den nye toldforordning bliver det muligt for SKAT at igangsætte denne særlige procedure af egen drift, når de tilbageholdte varer er indeholdt i små forsendelser. Som rettighedshaver bliver du underrettet om tilbageholdelsen og om den eventuelle destruktion. Men du bliver ikke direkte involveret i denne fase.

Det har længe været et problem for rettighedshavere, at langt de fleste kopivarer bliver indført i landet i små postforsendelser, fordi omkostningerne ved at stoppe de små forsendelser ofte ikke står mål med rettighedshavernes umiddelbare økonomiske fortjeneste. Den nye toldforordning vil sandsynligvis medføre lavere administrative omkostninger i forbindelse med tilbageholdelsen og destruktionen af små forsendelser samt større effektivitet for dig som rettighedshaver.

Ligesom den nuværende toldforordning kan reglerne i den nye toldforordning ikke anvendes til at standse parallelimport af ægte varer. Ligeledes falder den ikke-erhvervsmæssige transport af varer i rejsendes personlige bagage uden for forordningens virkeområde. Selv med disse begrænsninger er en toldanmodning et meget effektivt værktøj til bekæmpelse af ulovlig import af varemærkeforfalskede varer. Kontakt os for at høre nærmere om dine muligheder.