Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Yderligere to lande tiltræder Madrid-Protokollen

25. september 2013

Madrid-Protokollen, der gør det muligt at registrere et varemærke i medlemslandene med blot én ansøgning, er nu tiltrådt af Indien og Rwanda.

Dermed omfatter protokollen 92 lande, inklusiv de tre Benelux-lande, der dog kun kan designeres samlet.

Tunesien kommer til pr. 16. oktober 2013, så det samlede antal lande, der kan designeres, når op på 93 – heraf 14 i Afrika.

Madrid-Protokollen er et centralt ansøgnings-, registrerings- og fornyelsessystem, der kan omfatte et eller flere designerede lande. Disse kan designeres fra starten eller efterfølgende. Der er ikke tale om et fælles materielt system, og derfor reguleres beskyttelsen af det enkelte lands nationale lovgivning. Dette gælder også for EU, når dette fællesskab er designeret samlet.

Madrid-Arrangementet stammer oprindelig fra 1892 og blev i 1996 moderniseret med Madrid-Protokollen. Det har mangedoblet antallet af medlemslande, som alene i de sidste fire år er øget med 12. Der forventes fortsat tilgang af nye lande, bl.a. fra Sydamerika, hvor Brasilien meldes at være på vej til medlemsskab.