Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Nyttig viden fra Chas. Hude

22. januar 2014

Chas. Hude informerer om fire forretningskritiske udfordringer i relation til henholdsvis Patentstrategi, IP-taktik, Freedom-to-Operate analyse samt Innovation via patenter. Få nyttig viden og aktuelle fakta om hvordan din virksomhed kan møde disse udfordringer.

Patentstrategi
Patenter er aktiver, der i dag fungerer som centrale konkurrenceparametre i den globale videnøkonomi. Som aktiver på lige fod med virksomhedens øvrige produkter er det essentielt at placere patenter i en kommerciel kontekst og integrere patentstrategien i virksomhedens forretningsstrategi.

Immaterielle aktiver er et tværgående tema, der ideelt set bør gennemsyre hele organisationen. Direktionen, udviklingsafdelingen, produktionsafdelingen og salgs- og marketingfunktioner bør inddrages i arbejdet med immaterielle rettigheder. På den måde sikres et strategisk fokus og en koordineret indsats.

Strategisk og professionel håndtering af immaterielle rettigheder handler ikke kun om at beskytte, overvåge, håndhæve og forsvare sin kerneviden. Det handler i lige så høj grad om at kommercialisere de immaterielle værdier, så viden, teknologi og idéer kan blive omsat til forretning. Rettighederne er i sig selv produkter, der enten kan købes, sælges eller licenseres.

Klik her for at downloade faktablad om Patentstrategi >>>

IP-taktik
IP-taktik er den daglige manøvre, der sikrer, at I når i mål med virksomhedens overordnede IP-strategi forankret i forretningsstrategien.

Da konkurrencevilkår og markeder ændrer sig konstant, er det afgørende for virksomhedens succes, at I handler hurtigt, forudseende og velfunderet i jeres IP-arbejde.

I kan have behov for at være mere IP-aktive og sikre jeres egne rettigheder. Det kan også være nødvendigt, at I forsvarer jeres rettigheder eller undersøger om eksisterende rettigheder, der kan være i vejen for jer, er gyldige.

Jeres valg af IP-taktik må være veldokumenteret for at vinde opbakning på direktionsgangen, i bestyrelsen eller i forbindelse med investering og finansiering. I har også brug for et solidt beslutningsgrundlag – måske med alternative forslag til taktik. Chas. Hudes taktiske værktøjskasse kaldet ”IP-løsningsrummet” hjælper jer med at analysere den forretningsmæssige situation og relevansen af de muligheder, I har i relation til et givet IP-problem inden for områderne: Retssag, Licens, Patentering, Pat. Pending-strategi, Overvågning, Krænkelsesvurdering, Indsigelse/indvending, Samarbejdspartner, Hemmeligholdelse, Work-around, Offentliggørelse og Prior-art-search.

Med et professionelt og kontinuerligt arbejde omkring IP-taktik kan I – til gavn for forretning og bundlinje – være et skridt foran konkurrenterne og håndtere udfordringerne og konfliktsituationer, så snart de opstår.

Klik her for at downloade faktablad om IP-taktik >>>

Freedom-to-Operate analyse
En Freedom-to-Operate analyse er nødvendig for at sikre, at I ikke krænker andres rettigheder. Det er relevant, hvis I ønsker at gå på markedet med et produkt – ønsker at anvende en fremgangsmåde kommercielt – eller tidligt i udviklingsforløbet ønsker at undersøge, om et kommende produkt frit kan udnyttes.

Med en Freedom-to-Operate analyse får I et værdifuldt indblik i hvilke patenter, der findes inden for de tekniske områder, der er relevante for jer, og inden for de geografiske markeder, som er interessante for jer.

Det bliver klarlagt, om I har råderum og frit kan gå på markedet, eller om I har brug for at få en licens. I får også en viden om, hvem der kan være jeres konkurrenter og i hvilken retning, deres udvikling går. Alt sammen til information for virksomhedens beslutningstagere og til inspiration for jeres produktudviklere, så de kan strømline udviklingen og dermed bidrage til succes på de valgte geografiske markeder.

Analysen kan desuden benyttes som afsæt til at forbedre jeres forretningsplan ved at synliggøre rentabiliteten i jeres projekt.

Chas. Hudes Freedom-to-Operate analyse tilfører en præcis og uddybende risikovurdering, så I kan tage de rette forretningsmæssige beslutninger.

Klik her for at downloade faktablad om Freedom-to-Operate analyse >>>

Innovation via patenter
Når I arbejder professionelt med udvikling af nye produkter eller videreudvikling af eksisterende, er det en forretningsmæssig fordel at understøtte processen med strategisk brug af IP. Derved sparer I og jeres kollegaer tid og økonomiske ressourcer. I øger også succesraten af jeres innovationsproces med et mere struktureret indblik i de eksisterende patenterede metoder, produkter og teknologier, der findes på markedet, og I får dyb indsigt i konkurrenternes teknologier, produkter og patenter – samt i den patentstrategi, de følger.

Chas. Hude tilbyder et fast forløb, der integrerer IP i hele eller dele af jeres udviklingsforløb med nye eller eksisterende produkter. Forløbet består af følgende faser:

  • Strategisk målsætning: Afklaring af jeres strategiske målsætning – fx udvikling af nyt produkt eller ny teknologi.
  • Patent Landscape Analyse: Kortlægning og analyse af eksisterende patenter inden for forskellige teknologier, samt patenternes geografiske dækning – fx identificering af hvor jeres konkurrenter har patent.
  • Indledende valg af koncept og områder: På baggrund af Patent Landscape Analysen vælger I nu de koncepter og områder, I finder interessante.
  • Freedom-to-Operate analyse: Identificering af det præcise råderum for de teknologier eller koncepter, som I har valgt, og sikring af at de ikke krænker eksisterende rettigheder.
  • Fastlæggelse af endeligt koncept: Chas. Hude kommer med klare anbefalinger til fastlæggelse af endeligt koncept.
  • IP-taktik – analyse, anbefalinger og valg: Chas. Hudes specialiserede rådgivere hjælper med afklaring af virksomhedens behov og forventninger nu og på sigt. I modtager en rapport, der på overskuelig vis angiver de mulige løsningsrum, som I har i virksomheden, og som angiver klare anbefalinger til taktikken under givne forudsætninger.

Klik her for at downloade faktablad om Innovation via patenter >>>