Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

EU toldforordning åbner for destruktion af forfalskede varer

22. januar 2014

Ny toldforordning i EU giver toldmyndighederne nye og mere effektive midler til at bekæmpe ulovlig indførelse af kopiprodukter fra lande uden for EU.

Nu giver en ny toldforordning, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2014 i den Europæiske Union, toldmyndighederne nye og mere effektive midler i kampen mod den grænseoverskridende handel med kopiprodukter.

Myndighederne har nu tilladelse til bl.a. at destruere de varemærkeforfalskede og piratkopierede varer, der indføres i små forsendelser fra lande uden for EU, af egen drift (uden behov for at involvere rettighedshaveren). Denne nye bemyndigelse er en klar styrkelse af håndhævelsesmulighederne imod krænkelser af intellektuel ejendomsret, fordi det medfører hurtigere sagsbehandlingstider, en større effektivitet og besparelser for rettighedshavere.

I praksis kan den nye toldforordning blive et yderst vigtigt redskab i kampen mod varemærkeforfalskning og krænkelse af andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Men for at kunne gøre effektivt brug af forordningen er det en forudsætning, at man har en aktiv toldovervågning. Kontakt os derfor for at høre, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at etablere en toldovervågning.