Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Ny varemærkelov i Kina giver kortere sagsbehandling - men også ulemper

22. januar 2014

Den nye varemærkelov i Kina medfører hurtigere ansøgningsprocedure, men også øget risiko for varemærketyveri og færre ankemuligheder for indsigeren.

Når en ny mærkevarelov i Kina træder i kraft pr. 1. maj 2014, sker der nogle mindre forbedringer for udenlandske varemærkeindehavere og ansøgere - især i form af kortere sagsbehandlingstider. Loven har desværre også nogle negative følgevirkninger.

God tro er en betingelse
I henhold til den nye lov er ”god tro” en betingelse for indlevering af en varemærkeansøgning. Dette er utvivlsomt et fremskridt, men det er stadig uklart, hvorvidt dette princip vil kunne håndhæves i forbindelse med en indsigelse. Andre ændringer vil gøre det nemmere for en virksomhed at generhverve sine varemærkerettigheder fra illoyale samarbejdspartnere, der forsøger at ”stjæle” varemærket.

Kortere sagsbehandling
Loven fastsætter kortere tidsfrister til gavn for ansøgere og varemærkeindehavere, bl.a. en kortere ansøgningsprocedure (9 måneder) og indsigelsesprocedure (12 måneder, der kan forlænges med yderligere 6 måneder).

Loven indfører mulighed for at omfatte flere vare- og tjenesteydelsesklasser i én varemærkeansøgning – modsat det nuværende et-klassesystem.

Godtgørelsens maksimale størrelse i tilfælde af krænkelse er blevet hævet til RMB 3.000.000, og loven indfører ”punitive damages” – dvs. erstatning, som ud over at kompensere for en krænkelse også udgør en straf.

Færre ankemuligheder
Blandt de negative ændringer i forbindelse med loven, kan det nævnes, at en indsiger, der har tabt en indsigelse, fremover vil være afskåret fra at anke afgørelsen til TRAB (Det kinesiske Ankenævn). Fremover vil det kun være ansøgeren, der kan anke en indsigelsesafgørelse.

Selvom det fortsat vil være muligt at begære et varemærke ophævet eller anlægge en retssag mod det krænkende mærke, anser vi denne ændring for at være en ulempe for danske rettighedshavere, der kæmper for at forsvare deres varemærkerettigheder i Kina.