Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Kaj L. Henriksen – en sand ildsjæl inden for varemærkeret går på pension

12. februar 2014

Partner, cand.jur. og European Trade Mark & Design Attorney, Kaj L. Henriksen går på pension efter at have rådgivet om varemærkeret i næsten 45 år hos Chas. Hude A/S

Kaj blev nysproglig student fra Østre Borgerdydskole i 1965 og fik umiddelbart efter et studenterjob hos Chas. Hude, der primært bestod i at udføre forundersøgelser af varemærker. Ansættelsen ophørte ved indkaldelsen til militærtjeneste den 2. november 1965.

Kaj startede på jurastudiet på Københavns Universitet i 1968. Sideløbende med sin jurauddannelse  blev han i 1969 igen ansat i Chas. Hudes varemærkeafdeling og genoptog arbejdet som forundersøger. Arbejdet udviklede sig hurtigt til fastansættelse som sagsbehandler, og siden har han fungeret som en velanset juridisk rådgiver for et utal af danske og udenlandske virksomheder med henblik på beskyttelse af deres brands, logoer og design. I 1988 blev han afdelingschef for Chas. Hudes varemærke- og designafdelingen, og i 1989 blev han partner og medejer af Chas. Hude A/S.

Kaj har gennem hele sin karriere været dybt engageret i en række faglige fora inden for immaterialretten og har i denne forbindelse beklædt en række tillidshverv, bl.a. som bestyrelsesmedlem i Foreningen Industriel Retsbeskyttelse (FIR) og som bestyrelsesmedlem  i ADIPA (tidligere Patentagentforeningen), hvis formand han var i perioden 2004-2006.

I en længere periode fra 1988 var Kaj delegeret ved Det Internationale Handelskammers Kommission for Intellektuel og Industriel Ejendomsret.

I 1988 indtrådte han tillige i European Communities Trade Mark Association (ECTA)’s council og var medlem af direktionen (management) fra 1988-2004, herunder President of ECTA i 2002-2004.

Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse (DIFI) står – efter Kajs eget udsagn – hans hjerte særligt nær, idet han var med til at starte foreningen i et samarbejde mellem branchens aktører PVS, DIP, ADIPA og LES. Han har siddet i DIFI’s bestyrelse i en årrække, og han var den første formand for DIFI.

Kaj glæder sig til den nye tilværelses mange udfordringer sammen med hustruen Jytte, med hvem han har kørt parløb hos Chas. Hude i mere end 25 år, samt børn og børnebørn.

Kajs pensionering markeres ved en afskedsreception torsdag d. 27. februar, kl. 15.00 – 17.30 på Chas. Hudes kontor på H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V.