Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Chas. Hude A/S – tillidshverv til Direktør Marianne Johansen

10. marts 2014

Direktør og partner hos Chas. Hude A/S Marianne Johansen, PhD, EPA, er blevet beskikket som Censor for de farmaceutiske uddannelser i Danmark inden for fagområderne "Lægemidlers anvendelse samt Farmaceutisk udvikling og fremstilling af lægemidler".

Marianne er desuden blevet beskikket som sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten, ligesom hun også er beskikket som sagkyndig meddommer ved Østre Landsret samt byretterne inden for Østre Landsrets område.

I tillæg til sin uddannelse som European Patent & Design Attorney har Marianne for nyligt bestået "Diploma Course on Patent Litigation in Europe arrangeret af CEIPI/EPI", afholdt af Strasbourg Universitet. Diplomkurset er et trin på vejen for at kvalificere Marianne til at repræsentere Chas. Hude’s kunder i forbindelse med retssager ved den kommende Europæiske Patentdomstol (Unified Patent Court).

Marianne har speciale i rådgivning om patentering, indsigelses- og appelsager, krænkelsesvurderinger samt IPR-strategiske spørgsmål. Især med teknisk ekspertise inden for lægemidler, dosering af lægemidler, bioteknologi, lægemiddel-kemi, biokemi, genteknologi, immunologi, vacciner, medicin, medicinske behandlinger og diagnoser.