Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Black and white and fifty shades of grey

24. juni 2014

Beskytter en varemærkeregistrering i sort/hvid også figurmærket i alle farvekombinationer?

I Danmark er der (tilsvarende som i Norge og Sverige) en langvarig praksis for, at varemærkeregistreringer i sort/hvid anses for at beskytte det pågældende figurmærke i alle farvekombinationer.

Dette princip sikrer varemærkeindehaveren følgende fordele:
- Bredere beskyttelsesomfang i konfliktsituationer - mærket er beskyttet mod andre lignende mærker, uanset hvilke farver som disse mærker er opført i.
- Nemmere opfyldelse af brugspligten - opfyldelsen af brugspligten er nemlig uafhængig af, hvilke farvekombinationer det pågældende mærke bruges i.

De samme fordele ved sort/hvid varemærkeregistreringer gælder desværre ikke i en række andre europæiske lande - herunder f.eks. i Tyskland og Storbritannien - og for EF-varemærker. Det har Det Europæiske Varemærkekontor OHIM og en række andre varemærkekontorer i Europa slået fast i en ny fælles meddelelse.

Réel brug af mærket og beskyttelsesomfang
Anvender man et figurmærke i en farvekombination, der afviger væsentligt fra den sort/hvide version, som mærket er registreret i, risikerer man, at anvendelsen ikke tæller som réel brug af varemærkeregistreringen i de lande, der følger OHIMs praksis. I sådanne tilfælde vil mærket være i fare for at blive slettet som følge af den manglende brug.

Derudover kan beskyttelsesomfanget være forskelligt for det samme mærke i forskellige lande, afhængigt af om det land hvori krænkelsen sker, følger den ”danske” tradition eller OHIMs tilgang til sort/hvid varemærkeregistreringer. I de lande, som følger OHIM approach, vil der formentlig kræves en større grad af lighed mellem varemærkernes farvekombinationer, end det vil være nødvendigt i Danmark, for at der statueres krænkelse.

Problemstillingen er især aktuel, når et figurmærke i praksis anvendes i en farvekombination, som visuelt udgør et negativt billede af den registrerede sort/hvide version. Eksempelvis når en mørk farve er brugt i de dele, som i varemærkeregistreringen er hvide – og en lys farve er anvendt på de dele, hvor det registrerede varemærke er sort.

EU-registrering i alle farvekombinationer
Præciseringen af OHIMs og andre europæiske varemærkekontorers praksis kan få utilsigtede følger for varemærkeindehavere - især i konfliktsituationer. Derfor vil det være en fordel, at man i EU registrerer sit figurmærke i farve – og i alle de farvekombinationer, som mærket ønskes anvendt i. I nogle tilfælde vil en mulighed være at registrere mærket i to sort/hvide versioner, som udgør et negativt billede af hinanden.

Chas. Hude er klar til at rådgive dig i detaljer, hvis du er i tvivl om registreringen af dit varemærke.