Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Det blev et JA – hvad nu?

24. juni 2014

Folkeafstemningen gav et klart dansk ja til EU-patentsamarbejdet. Hvordan bliver det videre forløb?
Resultatet af folkeafstemningen søndag den 25. maj blev et ja til Danmarks deltagelse i det europæiske patentsamarbejde. Det betyder, at Danmark fremover skal være omfattet af et EU-patent – og at domme afsagt af Den Europæiske Patentdomstol også skal være gældende her i landet.

Vi venter på især Tyskland, England og Frankrig
Intet er dog trådt i kraft endnu – og for at alt dette skal blive realiteter, skal mindst 13 EU-medlemslande indgå i samarbejdet. Samtidig er det et kriterium, at tre af landene er Tyskland, England og Frankrig.

Med andre ord: Ønsker bare ét af disse lande ikke at deltage, bliver patentsamarbejdet ikke til noget. Dette virker dog usandsynligt!

I skrivende stund har Danmark (vi mangler fortsat at underskrive aftalen), Sverige, Frankrig og Østrig besluttet at gå med.

Lige nu afventer vi både den politiske proces i de øvrige lande og færdiggørelsen af lovmaterialet. Der skal også foretages ansættelser ved patentdomstolen og klargøres kontorer.

Officielt forventes alt at være på plads ved udgangen af 2015. Men det er vores bud, at vi skal hen i 2017 – eller måske i begyndelsen af 2018 – før det nye system fungerer i praksis, så man kan få udstedt et EU-patent samt benytte Den Europæiske Patentdomstol til håndtering af patentkonflikter.

Når det hele er trådt i kraft, kan der gøres brug af disse muligheder, såfremt man får godkendt et europæisk patent hos Den Europæiske Patentmyndighed.

Tag højde for de nye muligheder nu
Allerede nu bør man som virksomhed forholde sig til det nye system og de nye muligheder. Ønsker man som patentansøger at gå efter et EU-patent, kan det overvejes at trække tiden i patentbehandlingsfasen. På den måde optimerer man chancerne for at få patentet godkendt, efter at det nye system er trådt i kraft.

EU-patentet vil betyde, at der kommer flere patentrettigheder på det europæiske marked – herunder Danmark. Dette vil øge risikoen for at krænke patentrettigheder, og det må man forholde sig til som virksomhed.

Flere patenter og undersøgelser
En løsning kunne være at danne et forsvar ved at søge flere patenter på egne idéer, så man har mere at forhandle med i en eventuel konfliktsituation. Øget brug af undersøgelser inden udvikling/markedsføring af nye produkter – så risikoen for at krænke andres rettigheder minimeres – kunne også være fordelagtigt.

Forenklingen ved indførelsen af det nye EU-enhedspatent kommer til at slå markant igennem på de gebyrer og afgifter, virksomhederne skal betale for at aktivere et patent i alle de deltagende lande. Fremover forventes dette beløb at blive på ca. 35.000 kr, hvor det uden den fælles aftale ville koste en dansk virksomhed ca. 240.000 kr at aktivere et patent i EU's medlemslande.

Læg en klar strategi
Der er ingen tvivl om, at EU-patentet kommer til at ændre situationen for mange virksomheder, og derfor vil det være klogt at få lagt en klar strategi på dette område. Kontakt specialisterne hos Chas.Hude og hør mere om både fordele og udfordringer for netop din virksomhed.