Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Er det nu slut med salg af replika designermøbler fra engelske hjemmesider?

24. juni 2014

I en dom afsagt af Sø- og Handelsretten d. 20. maj 2014 fandtes to engelske virksomheder, Interior Addict Ltd. og Nlini Interiors Ltd., der via deres hjemmesider markedsførte og solgte møbler og anden brugskunst, der udgjorde kopier af danske klassikere, at have krænket en række danske virksomheders ophavsrettigheder og varemærkerettigheder.

Blandt andet Fritz Hansen A/S og Louis Poulsen Lighting A/S var blevet opmærksomme på, at der via to engelske hjemmesider blev markedsført produkter, der udgjorde kopier af produkter, herunder møbler og lamper, som de danske virksomheder havde licensrettigheder til. Sagsanlægget mod de engelske firmaer, der stod bag hjemmesiderne, var således baseret på, at de danske virksomheder var af den opfattelse, at der var tale om krænkelser efter den danske ophavsretslov, varemærkeloven og markedsføringsloven.

Sø- og Handelsretten skulle for det første tage stilling til, om det var dansk ret, der skulle findes anvendelse i sagen, hvor markedsføringen og salget skete fra engelske virksomheder og via .uk og .com hjemmesider. Spørgsmålet om lovvalg havde væsentlig betydning i sagen, da der er den afgørende forskel på dansk og engelsk ophavsret, at ophavsretten efter dansk ret gælder i 70 år efter ophavsmandens død, mens ophavsretten efter engelsk ret gælder blot 25 år fra værkets første registrering eller offentliggørelse. Sø- og Handelsretten nåede frem til, at sagen skulle afgøres efter dansk ret, da hjemmesiderne var rettet mod det danske marked.

De engelske virksomheder blev af Sø- og Handelsretten anset for at have overtrådt den danske ophavsretslov, markedsføringsloven og varemærkeloven. Retten gav således sagsøgerne medhold i, at de engelske selskaber skulle forbydes at sælge og markedsføre eksemplarer fremstillet uden sagsøgernes tilladelse af de af sagen omfattede værker med henblik på levering i eller import til Danmark. Retten idømte skønsmæssigt hvert selskab til at betale 200.000 kr. i vederlag og erstatning for krænkelserne samt sagsomkostninger på 55.600 kr.

Denne dom må anses som værende af ganske væsentlig betydning for indehavere af ophavsrettigheder efter den danske ophavsretslov og licenstagere til disse ophavsrettigheder. Et interessant spørgsmål er, om afgørelsen vil medføre, at forbrugerne i højere omfang vil stoppe med at købe kopiprodukter over internettet.