Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Software er ikke noget særligt

24. juni 2014

Faktuelt forkerte argumenter påvirkede debatten op til folkeafstemningen om EU-patentsamarbejdet

Til alle, der ikke orker at læse det hele, vil jeg starte med budskabet:

Softwareimplementerede opfindelser bliver - og kan patenteres. Derfor bør virksomheder, der investerer i udvikling af produkter, systemer og lign. implementeret i software, beskytte deres innovative løsninger på lige fod med alle andre innovative virksomheder.

Hvad stemte vi om?
I forbindelse med folkeafstemningen om EU-patentsamarbejdet har et af de mest brugte argumenter fra Nej-siden været, at vi ved et Ja vil kunne patentere software i Danmark.
Dette er et faktuelt forkert argument, da afstemningen ikke handlede om, hvad man kan få patent på. Der ændres på ingen måde ved, hvad der udstedes patent på. Afstemningen handlede udelukkende om Danmarks deltagelse i samarbejdet vedr.:
- En billigere aktivering af patentet i EU-landene, der er med i samarbejdet
- Etableringen af en Patentdomstol, som kan afsige dom gældende for alle deltagende EU-lande

Bliver praksis ændret?
Danmark tiltrådte i 1990 Den Europæiske Patentkonvention (EPC), og dermed har Det Europæiske Patentkontor (EPO) kunnet udstede patenter, som kunne blive gældende i Danmark, såfremt ansøger ønskede dette.

Det er således praksis hos EPO, der afgør, hvad man kan få patent på – og sådan vil det blive ved med at være. Yderligere er tendensen, at den danske patentmyndighed læner sig op af EPO og dermed følger en lignende praksis.

Nyhed og opfindelseshøjde er stadig afgørende
EPO har siden 1990 godkendt patenter på opfindelser implementeret med software. Kriteriet for, at der kan udstedes patent på denne form for opfindelser, adskiller sig i princippet ikke fra patenter på opfindelser implementeret med metalstøbning, elektronikkomponenter, kemikalier og plastik:

Der skal være nyhed og opfindelseshøjde - hvilket vil sige, at opfindelsen ikke må ligge for tæt på kendt teknologi.

Så har du lavet en ny opfindelse implementeret med aluminium, biokemi, træ eller elektronik – kan den patenteres.

Og har du lavet en ny opfindelse implementeret med software – så kan den også patenteres!

Debatten har givet bekymringer
De fejlagtige argumenter omkring patentering af software i debatten om EU-patentsamarbejdet har givet anledning til bekymring. Ikke mindst hos de virksomheder, der arbejder med at udvikle og sælge innovativ software – og hvor netop denne innovative software er deres levebrød.

Tænk nu hvis virksomhederne:
- Uden videre bliver kopieret af andre? – Det bliver de, da de ikke har patenteret deres software, fordi de har fået at vide, at software ikke kan patenteres.
- Bliver dømt for patentkrænkelse og til at stoppe salg samt betale erstatning til konkurrerende virksomheder? - Det bliver de, da de ikke har sikret sig, at de ikke krænker eksisterende rettigheder inden lancering af nye produkter.

Igen fordi virksomhederne har fået at vide, at software ikke kan patenteres.

Beskyt investeringerne ligesom andre virksomheder
Software - og udvikling af den - er essensen i mange danske virksomheders produktporteføljer. For disse virksomheder er softwaren et særligt aktiv, men i forhold til patentering er software ikke noget særligt!

Softwareimplementerede opfindelser bliver - og kan patenteres, og derfor bør virksomheder, der investerer i udvikling af produkter, systemer og lign. implementeret med software, beskytte deres investeringer på lige fod med alle andre innovative virksomheder.