Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Chas. Hudes direktør fylder 60 år

02. september 2014

Direktør og partner hos Chas. Hude A/S Marianne Johansen, PhD, European Patent & Design Attorney fylder 60 år lørdag d. 6. september 2014

Marianne Johansen er en af Danmarks absolut førende eksperter inden for IPR – Intellectual Property Rights i relation til patenter og patent-strategiske spørgsmål. Gennem sine mange års arbejde med patentering for såvel danske som internationale virksomheder har hun opnået en særlig ekspertise inden for lægemidler, dosering af lægemidler, bioteknologi, lægemiddel-kemi, biokemi, genteknologi, immunologi, vacciner, medicin, medicinske behandlinger og diagnoser.

Marianne Johansen har en PhD i farmaci fra Farmaceutisk Højskole (nu Københavns Universitet) i 1981, hvor hun også var ansat som lektor. I 1995 bestod hun European Qualification Examination, og i 2013 bestod hun i tillæg til sin uddannelse som European Patent & Design Attorney ”Diploma Course on Patent Litigation in Europe arrangeret af CEIPI/EPI”, afholdt af Strasbourg Universitet. Diplomkurset er med til at kvalificere Marianne til at repræsentere Chas. Hudes kunder i forbindelse med retssager ved den kommende Europæiske Patentdomstol (Unified Patent Court).

Foruden sit virke som direktør i Chas. Hude A/S bestrider Marianne Johansen en række tillidshverv. Tidligere i 2014 blev hun beskikket som sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten, ligesom hun i 2012 blev beskikket som sagkyndig meddommer ved Østre Landsret samt byretterne inden for Østre Landsrets område. I 2013 blev Marianne Johansen tillige beskikket som Censor for de farmaceutiske uddannelser i Danmark inden for fagområderne ”Lægemidlers anvendelse samt Farmaceutisk udvikling og fremstilling af lægemidler”.

Marianne Johansen har en bred erhvervsmæssig ledelseserfaring, der blandet andet omfatter stillinger som administrerende direktør i Zacco Denmark A/S, Albhins a/s og Plougmann & Vingtoft.

Fødselsdagen fejres med familie og venner under private former.