Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Patentering af apps

13. november 2014


I takt med at smartphones og tablets er blevet mere og mere udbredt, er markedet for apps steget tilsvarende. Det betyder, at der også er en øget interesse for at investere i udviklingen af nye apps med henblik på at få del i dette marked, hvor distributionen sker på bl.a. iPhone App Store, Android Market og Windows Phone Marketplace.

Således var der i september 2012 ca. 700.000 tilgængelige apps på iPhone App Store, hvor dette tal i dag er næsten fordoblet til 1,3 millioner apps. Tilsvarende er der også næsten 1,3 millioner apps på Android Market.

Flere former for indtjening
Når det besluttes at investere i udviklingen af apps, sker det typisk i forventning om at skabe en indtjening, der som minimum står mål med investeringen. Indtjeningen kan enten komme fra et direkte salg, som fx:

  • Indtjening via salg af selve app’en (fx vækkeursapp)
  • Indtjening via salg af oplåsning af funktionaliteter i app’en (fx spil hvor der skal betales for at avancere)
  • Indtjening via reklamer i app’en (fx reklamebannere i app’en der skaber indtægt),

 

eller et indirekte salg, som eksempelvis: 

  • Øget salg af et produktsortiment via app’en (fx app til salg af tøjsortiment)
  • App'en skaber en øget værdi af et andet produkt og sikrer derved salg af produktet (fx app til overvågning af et specifikt køleskab)
  • App'en er en del af et større system og en nødvendighed for at kunne bruge systemet (fx hvor app’en omdanner telefonen til klienten i et klient/server system),

Apps kan således have en essentiel betydning for bundlinjen i en virksomhed. Derfor kan det – i lighed med andre produkter – være interessant at beskytte app’en mod efterligninger. Et ofte stillet spørgsmål i den forbindelse er, om man kan patentere en app?

En app kan i de fleste tilfælde patenteres!
Årsagen er, at apps - i lighed med andre computerprogrammer - kan beskyttes. Her er det vigtigt, om det kan betale sig at patentere app’en? Derfor bør man kigge nærmere på den konkrete apps rolle i forbindelse med virksomhedens indtjening, herunder:

  • Indtjeningspotentialet på selve app’en via direkte salg, hvor man gerne vil undgå, at andre stjæler markedsandele ved at tilbyde tilsvarende apps

 

og/eller

  • Indtjeningspotentialet via indirekte salg, hvor man gerne vil undgå, at andre kan udarbejde og udbyde tilsvarende apps for at skabe tilsvarende indirekte salg.


Valget af den rigtige beskyttelse
Der er forskellige måder at beskytte sin app på, og valget afhænger helt af den konkrete situation. I nogle tilfælde er det selve app’en eller delelementer af den, som skal beskyttes. Andre gange indgår app’en i et system, hvor det samlede system så skal beskyttes.

Endelig er det foruden evt. patentering også vigtigt at få vendt andre muligheder, herunder varemærkebeskyttelse og designbeskyttelse. Overvejelserne bør gå på, hvilken kombination af muligheder, der passer bedst til den konkrete app og den konkrete forretningssituation.

Konklusionen er derfor, at såfremt app’en bidrager enten direkte eller indirekte til virksomhedens bundlinje, bør beskyttelse overvejes – og der bør fastlægges en taktik for dette.