Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Patentansøgningen er et vigtigt fundament – ikke en standardvare

13. november 2014


Et strategisk valg, der skal bidrage til virksomhedens bundlinje
Når en virksomhed beslutter at patentere fx et produkt, så træffes valget i forventning om, at produktet på den ene eller anden måde vil bidrage positivt til bundlinjen.Der skal igangsættes en patenteringsproces omfattende følgende trin:

 • Udarbejdelse af en patentansøgning
 • Ansøgningen indleveres i relevante lande
 • Behandling af patentansøgningen
 • Evt. godkendelse af patentet


En langvarig proces

Processen er langvarig. Der kan sagtens gå mindst 5 år, før man har godkendte patenter i de relevante lande. Et godkendt patent vil være gyldigt i op til 20 år allerede fra indleveringen af patentansøgningen. I samtlige 20 år vil patentansøgningen og/eller patentet indgå som et aktiv i virksomheden. Der kan således handles med det, som man handler med virksomhedens øvrige aktiver. Patentansøgningen udgør i hele perioden på op til 20 år fundamentet for patenteringsprocessen - og afgør i sidste ende værdien af aktivet. Det kan sammenlignes med fundamentet til et hus, hvor det er vigtigt at tage højde for alle dele af byggeriet, bl.a.:

 • Underlagets beskaffenhed
 • Husets størrelse
 • Husets form
 • Fremtidige tilbygninger
 • Husets omgivelser og potentielle forandringer i disse
 • Husets vægt
 • Husets forventede levetid


Den rigtige strategi maksimerer værdien

Når patentansøgningen designes/udarbejdes, skal man på samme måde tage højde for en række langsigtede faktorer. Hvor et fundament skal bære huset i hele dets levetid, skal patentansøgningen være et aktiv for virksomheden i op til 20 år – og gerne på en måde, der maksimerer værdien af dette aktiv gennem hele perioden. I løbet af perioden kan aktivet få betydning for bl.a.:

 • Etablering på nye markeder
 • Konflikter med konkurrenter
 • Salg til interessenter
 • Tiltrækning af investorer
 • Sammenlægning med andre virksomheder.

Det er altid svært at forudsige, hvad der vil ske 20 år frem i tiden. Derfor er det vigtigt at fastlægge strategien for udarbejdelsen af patentansøgningen, så den tager udgangspunkt i forretningsplanen for produktet og virksomheden. Her bør der tages højde for potentielle konkurrenter, markeder, potentielle investorer m.m.

Det er med andre ord ikke bare opfindelsen, der er afgørende for patentansøgningens udformning. Forretningsplanen spiller også en vigtig rolle.