Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Færøerne: Guide til processen for patentering

10. marts 2015

Selv om Færøerne i manges øjne er en del af Danmark, skal der tages højde for en række specielle forhold ved indgivelse af patentansøgninger.

Årsagen er blandt andet, at kongeriget Danmark ikke udgør en statsretlig enhed, men er et rigsfællesskab bestående af tre selvstændige retssystemer: Det danske, grønlandske og færøske.

Siden middelalderen har Færøerne tilhørt Danmark, men har i dag et udstrakt selvstyre, hvor Lagtinget er den øverste myndighed. I modsætning til både Danmark og Grønland har Færøerne aldrig været medlem af EF eller EU, men siden 2005 har det færøske Landsstyre haft hjemmel til at indgå selvstændige aftaler med tredjelande, herunder også EU.

Siden 1948 har det færøske retssystem bestået af både danske og færøske regler, men Grundloven udgør dog stadig det fælles forfatningsmæssige grundlag for hele det danske rigsfællesskab.

Grundet den voksende færøske uafhængighed skal man som patenttager være yderst opmærksom på processen for patentering på Færøerne – og det sætter vi fokus på i denne artikel.

Hvor og hvordan?
Et patent gældende i både Danmark, Grønland og på Færøerne kan ansøges hos Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) via en enkelt ansøgning. Dog er der forskellige regler og betingelser for patentering i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Ønsker man et dansk patent, kan man ansøge herom via en national ansøgning, via PCT-systemet eller via en europæisk ansøgning. Patenter, der skal gælde for Færøerne og Grønland, kan søges via en national ansøgning eller via PCT-systemet. Ansøger man via en europæisk ansøgning, vil patentet således kun gælde for Danmark.

Oversættelser og tidsfrister
En ansøgning til Danmark og Grønland kan indleveres og behandles på dansk eller engelsk, men selve kravene skal være udfærdiget på dansk, senest på tidspunktet hvor PVS har vurderet, at patent kan meddeles. Skal ansøgningen i tillæg til Danmark og Grønland også gælde for Færøerne, skal hele ansøgningen være oversat til dansk, senest når PVS har vurderet, at patent kan meddeles.

Fristen for videreførelse af PCT-ansøgninger for Danmark og Grønland er på 31 måneder fra den internationale indleveringsdag eller - hvis prioritet begæres - fra prioritetsdagen. For Færøerne er fristen imidlertid kun på 20 måneder. Ansøgninger til Danmark og Grønland, der er indleveret på et andet sprog end engelsk eller dansk, skal oversættes hertil inden for to måneder efter indleveringen.

For ansøgninger til Færøerne, anerkender PVS ansøgninger indleveret på dansk eller engelsk til behandling, men ansøgningen skal være oversat til dansk senest to måneder efter, at PVS har vurderet, at patent kan meddeles. Dette er begrundet i, at reglerne om international forberedende patenterbarhedsprøvning ikke er sat i kraft for Færøerne. Derfor kan det anbefales, at man ved færøske patentansøgninger altid konsulterer en dansk patentrådgiver.

Ajourføring af lovgivning
Patent- og Varemærkestyrelsen har gennem flere år samarbejdet med de færøske myndigheder om at ajourføre lovgivningen inden for Patent- og Varemærkestyrelsens ressort for Færøerne. Sagen blev forelagt Lagtinget på Færøerne i efteråret 2014, og den forventes at blive færdigbehandlet i foråret 2015.

Ajourføringen af lovgivningen for Færøerne vil indebære en række ændringer af varemærkeloven og patentloven. Dette vil bl.a. få betydning for fristen for videreførelse af PCT-ansøgninger og for kravene til oversættelse af patentansøgninger.