Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Patenter: Grønland – et land i rivende udvikling

10. marts 2015

Indbyggere, politikere og samarbejdspartnere er ikke i tvivl. Grønland står over for en lys fremtid inden for råstofområdet, og du kan som patenttager blive en del af den.

Geologiske undersøgelser har vist, at den grønlandske undergrund rummer en lang række metaller, mineraler, ædelstene og sjældne jordarter som bl.a. jern, bly, zink, kobber, guld, sølv, rubiner, safirer, niobium, tantalum og zirkonium.

Fundene har i de sidste 10 år sat gang i den grønlandske udvikling inden for minedrift, og der samarbejdes i øjeblikket med store virksomheder som North American Nikkel, True North Gems og Hudson Resources Inc.

Derudover opstår der jævnligt nye grønlandske minedriftsvirksomheder, der har gode erfaringer med at arbejde i det kolde og udfordrende miljø.

Fokus på uddannelse
Ud over det voksende antal minedriftsvirksomheder forbereder resten af Grønland sig på en fremtid med en stor råstofindustri.

Derfor er der et stort fokus på uddannelse af de lokale beboere i Grønland på bl.a. Greenland School of Minerals & Petroleum, Råstofskolen og på ARTEK, hvor man som de eneste i Danmark uddanner arktiske diplomingeniører.

Virksomhederne inden for transportsektoren samt entreprenørvirksomheder forbereder sig også på et stigende behov for deres ekspertise. Veletablerede virksomheder som Air Greenland Charter, H.P. Entreprenørmaskiner A/S og LNS Greenland A/S, samt en håndfuld andre lokale og internationale transportvirksomheder, sætter nu alle sejl til for at blive de bedste samarbejdspartnere ved råstof-efterforskning og minedrift.

Mange patentmuligheder - og et strategisk godt tidspunkt
Denne udvikling kræver nye og innovative løsninger, der kan danne grundlag for patenter. Lige så mange ressourcer, der findes i den grønlandske undergrund, lige så mange patentmuligheder er der inden for alle tænkelige teknologier, maskiner, software og kemiske fremgangsmåder, der knytter sig til minedrift og råstofindustrien generelt.

Grundet de store mængder ressourcer, den lokale ekspertise - og det faktum, at Grønlands potentiale endnu ikke for alvor er gået op for resten af verden - er der gode muligheder for at tage, udnytte og ikke mindst håndhæve et patent i Grønland. Det er derfor et strategisk godt tidspunkt at patentere på.

Krav til et grønlandsk patent
Et grønlandsk patent er underlagt den danske lovgivning og skal derfor søges hos den danske Patent- og Varemærkestyrelse. Tilsvarende Danmark er kravet for at opnå patent, at opfindelsen adskiller sig væsentligt fra kendt teknik på ansøgningsdagen. Det er således også danske regler, der gælder ved håndhævelsen af et grønlandsk patent. Det betyder, at der er tale om patentkrænkelse, såfremt man i Grønland producerer, sælger eller importerer det, som andre har opnået grønlandsk patent på.

Strategisk og professionel håndtering af immaterielle rettigheder handler ikke kun om at beskytte, overvåge, håndhæve og forsvare sin viden. Det handler i lige så høj grad om at kommercialisere de immaterielle værdier, så viden, teknologi og idéer kan omsættes til forretning.

Chas. Hude er klar til at rådgive om de mange forretningsmuligheder, der er i Grønland, og hvordan en effektiv patentstrategi bedst kan tilrettelægges.