Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Patenter repræsenterer værdier, men hvordan værdisættes de?

25. juni 2015

For mange virksomheder er innovation en af de vigtigste måder, hvorpå de kan forblive konkurrencedygtige – og af samme årsag er beskyttelse af egen innovation imod kopiering fra konkurrerende virksomheder essentiel.

Patenter er en måde, hvorpå en virksomhed kan sikre deres innovation mod kopiering, og i lighed med andre immaterielle rettigheder, som eksempelvis varemærker, er patenter en del af virksomhedens aktiver.

Det kan være af stor betydning for virksomheder at tage højde for værdien af deres patenter i regnskaberne. Denne værdi er også interessant for virksomheder, der er involveret i transaktioner som f.eks. fusioner og opkøb.

Fordi patenter er immaterielle aktiver, er det dog vanskeligt at finde frem til deres eksakte værdi, men de mest almindelige værdiansættelsesmetoder for patenter er:

  • Omkostningsmetoden
  • Indtægtsmetoden
  • Markedsmetoden

 

Omkostningsmetoden
Denne metodes tilgang er, at man fastsætter værdien ved at kigge på de omkostninger, der har været ved at etablere patentet. Det vil sige de omkostninger, der har været til såvel etableringen af patentrettigheden som produktet – hvor sidstnævnte omfatter både udviklingsomkostninger og omkostninger til etablering af produktets nuværende markedsposition.

Denne metode er typisk den nemmeste at anvende, da man kan genfinde konkrete økonomital ved at gennemgå virksomhedens tidligere regnskaber. Ulempen er dog, at den kun tager højde for fortiden og ikke fremtiden.

Indtægtsmetoden
Denne metode tager udgangspunkt i den fremtidige indtjening, der vil kunne genereres på baggrund af patentet. Den er baseret på, at patentet fremadrettet vil skabe en merindtjening grundet en stor produktefterspørgsel og et monopol på de markeder, hvor opfindelsen bliver patenteret. Når en virksomhed eller person udvikler et produkt, der har potentiale til at blive patenteret, er det typisk ud fra en forventning om, at det patenterede produkt vil medføre en øget indtjening.

Metoden kræver, at der foretages analyser af de enkelte markeder. Samtidig analyseres patentet med henblik på at identificere svagheder og dermed omfanget af det monopol, man reelt har med patentet i hånden. Ulempen ved denne metode er, at det kan være svært at forudsige fremtiden, der ofte ikke er helt så rosenrød, som patenthaver mener. Ligeledes afhænger succesen af et patent også meget af den indsats, der lægges i at markedsføre selve produktet.

Markedsmetoden
Denne metode minder meget om værdiansættelser af ejendomme i forbindelse med handler. Det vil sige, at værdien fastsættes med udgangspunkt i en viden om de handler, der har været med tilsvarende patenter. Med andre ord: Patentets værdi er på niveau med tilsvarende patenter eller patenterede produkter, der er blevet solgt og købt før.

Denne metode kræver, at to ting er på plads: At der er et aktivt patentmarked inden for teknologiområdet, og at der tidligere er foretaget transaktioner med sammenlignelige patenter. Her kan tilstrækkelig åbenhed om tidligere handler dog være en udfordring.

Konklusion
Både virksomheder og investorer har ofte behov for at kunne redegøre for værdien af patenter. Det er trods alt ofte nye opfindelser og innovationer, der er essentielle for virksomheders markedsposition. Samtidig kan værdiansættelsen af netop patenter være afgørende for fastsættelsen af virksomhedens reelle værdi, og her ligger udfordringen i, at patenter er immaterielle rettigheder og derfor kan være vanskelige at vurdere.