Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Status på det europæiske patentsamarbejde

25. juni 2015

Status på det europæiske patentsamarbejde
Nu har vi netop været ved stemmeurnerne for at afgøre, hvem der skal regere Danmark i de kommende år. Som I måske husker, er det kun et års tid siden – nærmere bestemt 25. maj 2014 – at vi sidst stemte. Dengang drejede det sig om to ting:

  • Valg af de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet.
  • Ja eller nej til Danmarks involvering i det europæiske patentsamarbejde og den fælles europæiske patentdomstol.

Resultatet blev, at Danmark er med i det europæiske patentsamarbejde og i den fælles europæiske patentdomstol.

Nu – et år efter afstemningen – er endnu intet trådt i kraft. Det vil først ske, når mindst 13 medlemslande inklusive Tyskland, England og Frankrig har ratificeret aftalen.

I skrivende stund har følgende lande ratificeret:

Danmark, Sverige, Frankrig, Østrig, Belgien, Luxemburg og Malta.

6 lande mere
Der mangler således mindst 6 lande, hvoraf de to skal være England og Tyskland. Meldingen fra netop Tyskland og England er, at processen er i fuld gang, og landene forventer at komme tættere på den endelige ratificering i løbet af efteråret 2015. Særligt i England er der nogle lovmæssige ændringer, der skal implementeres, før ratificeringen kan gennemføres.

Der er dog sket andre ting siden den danske afstemning i maj 2014, herunder følgende:
Italien har hele tiden ønsket at stå uden for samarbejdet, men 13. maj 2015 kom der en pressemeddelelse, hvori der gives en indikation af, at Italien alligevel gerne vil være med.

Der er igangsat en høring omkring størrelsen på retsafgifter i forbindelse med retssager ved den europæiske patentdomstol, og som forventeligt er forslaget til afgifterne en del højere end afgifterne for tilsvarende sager ved nationale domstole.

Spanien fik afvist deres sag hos EU domstolen. Sagen handlede blandt andet om, at samarbejdet grundet de tre hovedsprog (engelsk, tysk og fransk) diskriminerede mod det spanske sprog.

Hvad kan betale sig?
Der er stillet forslag til årsafgifternes størrelse i forhold til vedligeholdelse af enhedspatentet, og sammenlignes disse med de nuværende årsafgifter, betyder forslaget, at der er en del at spare, såfremt alternativet er nationale patenter i mere end 12 lande. Er der under fire lande, kan det bedre betale sig med nationale patenter – og ønsker man mellem fire og 12 lande, så afhænger det af antallet af år, man ønsker at opretholde patentet i.

Så vi afventer de politiske processer i de lande, der mangler at ratificere, ligesom der fortsat skal arbejdes med færdiggørelsen af lovmaterialet samt foretages ansættelser ved patentdomstolen og klargøres kontorer. Det er derfor fortsat vores vurdering, at det hele tidligst kan forventes at træde i kraft i starten af 2017.