Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

EU-varemærkeforordningen: 9 ting du skal vide

14. marts 2016

Vigtigt at kende de nye regler og handle i tide

Sandur Torne Lassen har tidligere skrevet om den nye EU-varemærkeforordning, som træder i kraft i slutningen af marts 2016. Såvel eksisterende som kommende ejere af rettigheder bør kende disse 9 punkter og handle i tide:

 1. Ny terminologi
  Navnene opdateres til fremover at blive European Union Trade Marks (EUTMs), og myndigheden skifter navn fra OHIM til the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
 2. Det er nu, du skal fastholde din beskyttelse
  Forud for juni 2012 var det praksis, at listen over varer og tjenesteydelser for en registrering ansås for at omfatte samtlige varer og tjenesteydelser inden for den klasse. En dom fra EU-domstolen ændrede dette, og denne ændring implementeres nu med forordningen. Det betyder, at registreringer fra før juni 2012 i vidt omfang kan få præciseret varefortegnelsen.
 3. Brug den ændrede gebyrstruktur til din fordel
  Under de nye regler kan ansøgere, der kun søger om beskyttelse i én klasse, spare penge, hvor der tidligere var en grundpris for op til tre klasser. Dermed bør mindre virksomheder, hvor omkostningerne tidligere kunne virke afskrækkende, nu genoverveje at søge EU-varemærkebeskyttelse.
 4. Tænk nyt
  Fra oktober 2017 afskaffes kravet om, at varemærker skal kunne registreres grafisk. Hvis de fungerer som forretningskendetegn, kan også dufte, lyde m.v. registreres.
 5. Drag fordele af en udvidet beskyttelse med piratkopier
  Hidtil har der været lidt usikkerhed om en rettighedsejers stilling, når kopivarer passerede gennem EU i transit til f.eks. Sydamerika. Fremover vil sådanne piratvarer kunne standses af toldmyndighederne i medlemslandene.
 6. Sid ikke på indsigelserne
  For internationale registreringer, som designerer EU, strammes fristen for at komme med indsigelse, så dette fremover skal ske inden for en måned efter offentliggørelse. Det understreger vigtigheden af en god overvågning.
 7. Bed om prioritet fra begyndelsen
  Krav om prioritet skal fremsættes straks ved ansøgningen - ikke længere efterfølgende.
 8. Drag fordel af de nye EU-certificeringsmærker
  Fra 2017 introduceres de nye EU-certificeringsmærker. De åbner mulighed for, at en organisation kan lade andre bruge et certificeringsmærke for at vise, at vedkommende overholder f.eks. et certificeringssystem eller opfylder bestemte kvalitetskrav.
 9. Glem disclaimers
  Hidtil har OHIM i begrænset omfang tilladt disclaimers (præcisering af undtagelser) til varefortegnelserne. Dette afskaffes, og dermed skærpes kravene til at udarbejde en præcis og dækkende varefortegnelse i fremtiden.

Som med alle nye ting er der muligheder og faldgruber. Hos Chas. Hude A/S er vi eksperter i at rådgive vores kunder med udgangspunkt i deres forretningsmæssige realitet og sikre deres kommercielle handlefrihed.