Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

BREXIT - hvad sker der med dine rettigheder?

27. juni 2016

Billede: © betanews.com

Fredag morgen stod det klart, at udfaldet af den britiske folkeafstemning om tilhørsforholdet til EU er endt med, at Storbritannien vil forlade EU.

Der har været spekuleret og talt meget om, hvad konsekvenserne vil blive.

For varemærkernes og for designs vedkommende må det forventes, at Storbritannien ophører med at være dækket af EU-mærket. EU’s varemærkesystem er for medlemmerne af EU. Det må forventes, at der kommer en overgangsperiode, hvor EU-mærker, som skal dække Storbritannien enten kan konverteres til nationale britiske mærker, eller hvor man kan søge om et nationalt britisk mærke.

EU-registreringer, som kun har være benyttet i Storbritannien vil kunne være i risiko for at blive slettet pga. manglende brug, da den hidtidige brug ikke vil blive medregnet som reel brug.

Det nye Europæiske enhedspatent skal træde i kraft i 2017. Med mindre der indgås aftale om noget andet, vil Storbritannien som udgangspunkt være afskåret fra at deltage. Den europæiske patentdomstol skal f.eks. have en afdeling i London, hvilket næppe uden videre er sandsynligt. I øjeblikket er situationen, at Storbritannien skal ratificere aftalen, før den overhovedet kan træde i kraft. Gør de det, vil Storbritannien være omfattet frem til den egentlige udtræden af EU. Sker ratifikationen ikke, er det uvist, hvad der sker.

Dette vil alt sammen være noget der skal afklares i forhandlingerne.

Hos Chas. Hude A/S er vi eksperter i at sikre rettigheder og sørge for, at vores kunder har størst mulig fleksibilitet. Vi er løbende fokuserede på, at vores kunders beskyttelse skal være bedst. Kontakt derfor din rådgiver for at høre, om rettigheder i Storbritannien er tilstrækkeligt sikrede, både nu og i de kommende måneder.