Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Dit start-up bør prioritere patenter

27. juni 2016

Hvordan påvirker patenter iværksættervirksomheders succes?
Patenter kritiseres ofte for at hindre innovation og udvikling, fordi de hindrer udbredelse af viden. Dette kan være specielt problematisk for mindre virksomheder, der ikke har økonomi til at føre retssager m.v. Derfor har flere meningsdannere og politikere opfordret til at reformere systemet.

Med det øgede fokus på den positive indflydelse, som iværksættere, mindre og mellemstore har på samfundsøkonomien, er det vigtigt at øge deres muligheder for succes. Her har det været et åbent spørgsmål, om patentsystemet øger chancerne – eller om der i virkeligheden er tale om negative indvirkninger fra andres patenter?

I teorien hjælper patentsystemet opfindere ved at sikre dem eneret til et specifikt produkt eller en bestemt løsning, men hvordan ser det ud i praksis?

Undersøgelse: Virker patenter positivt?
Farre-Mensa fra Harvard har i samarbejde med Hedge og Ljungqvist fra Stern School of Business gennemført en større undersøgelse af de resultater, som førstegangs-ansøgere i USA har opnået.

Undersøgelsen skulle dokumentere, om der var en positiv sammenhæng mellem patenters udstedelse og ejervirksomhedernes succes. Den så nærmere på patenter tilhørende virksomheder, der i perioden 2001-2013 gik fra at indgive deres første ansøgninger og til endelig beslutning om at tage patent. Der var tale om i alt 45.000 ansøgninger.

Resultaterne viste – ikke overraskende – en positiv sammenhæng mellem patenternes udstedelse og virksomhedernes efterfølgende jobskabelse, salgsvækst, videre udvikling, sandsynlighed for børsnotering og i sidste ende succes. Dette skyldtes primært, at udstedelsen af et patent øgede sandsynligheden for at opnå ekstern finansiering. Dette er en vigtig konklusion, da iværksættere ofte mangler finansiering for at komme rigtigt i gang – og derfor kan patenter være helt afgørende for forretningens fremtid.

Dette ligger helt i tråd med de erfaringer, som vi gør hos Chas. Hude i det daglige arbejde med at rådgive opfindere og virksomheder. Immaterielle rettigheder giver adgang til vigtige fordele, fordi de er et udtryk for ejerskab.

Iværksættere skal fokusere på egne rettigheder
Undersøgelsen identificerer en sammenhæng mellem virksomheders succes og udstedte patenter. Det kan så diskuteres, om det er det udstedte patent, der er skyld i virksomheders succes. Der er ikke nogen tvivl om, at skal en virksomhed have råd til at føre et patent frem til udstedelse, så kræver det, at virksomheden har en stærk økonomi, og dette kan enten være via indtjening grundet succes med virksomheden eller via stærke investorer, der tror på virksomhedens succes.

Efter vores opfattelse bør iværksættere fokusere på at etablere og sikre deres egne rettigheder. Det giver dem noget at forhandle med og vise frem i dialogen med samarbejdspartnere, kunder og investorer.

Patentansøgninger har en positiv indflydelse på iværksætteres succes – det ser vi hele tiden i samarbejdet med vores kunder. Hvor de med en patentansøgning er med til at fastlåse en unik idé til virksomheden allerede fra datoen, hvor ansøgningen indleveres, og samtidig betyder selve ansøgningsprocessen, at iværksætteren tvinges til at træffe vigtige strategiske beslutninger undervejs, fx om forretningsstrategi, markeder, konkurrenter.

I forbindelse med disse strategiske beslutninger, kan samarbejdet med Chas. Hude være af afgørende betydning, da der er en bred erfaring med virksomheder i opstartsfasen, og rådgivningen fra Chas. Hude bl.a. er baseret på denne brede erfaring.

Undersøgelse: Farre-Mensa, Joan, Deepak Hegde, and Alexander Ljungqvist. "The Bright Side of Patents." Harvard Business School Working Paper, No. 16-071, December 2015.