Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Den Europæiske Patentdomstol forsinkes – den tyske forfatningsdomstol kaster grus i maskineriet.

16. juni 2017

Den forberedende komité for Den fælleseuropæiske patentdomstol (UPC) har meddelt, at den oprindelige køreplan for hvornår traktaten om enhedspatent (UP) og UPC kan træde i kraft atter må revideres. Komitéen har tidligere meldt ud, at alt skulle være på plads i december i år, men den dato er nu skudt på ubestemt tid.

For at traktaten kan træde i kraft kræves det, at mindst 13 lande har ratificeret. Dog skal de tre lande, med flest patentansøgninger være blandt de lande, der tilslutter sig traktaten.  Og det er Storbritannien, Tyskland og Frankrig.

Frankrig har skrevet under, men tidsplanen havde ikke taget højde for et lynvalg i Storbritannien. Og nu er et måske endnu større problem dukket op:

Den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe har henstillet til, at den tyske regering sætter processen på pause. Det er fordi domstolen har modtaget en klage over indholdet i traktaten, som klageren – der er anonym – finder i strid med den tyske forfatning. Domstolen har meddelt regeringen, at klagen ”ikke er uden substans”, som det hedder. Forfatningsdomstolen er den øverste juridiske myndighed for forfatningsspørgsmål i Tyskland.

”Vi følger naturligvis situationen tæt, og vurderer løbende hvilke konsekvenser det vil have for vores klienter, og patentsystemet som sådan, ” lover administrerende direktør i Chas. Hude, Marianne Johansen

Du kan læse nyheden fra UPC her

Du kan læse om situationen i Tyskland her (på tysk):