Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Yderligere forsinkelse af Den Europæiske Patentdomstol

18. september 2017

I forsommeren kom det frem, at den tyske Forbundsdomstol i Karlsruhe, har bedt den tyske regering om at udsætte ratificeringen af traktaten om Den Europæiske Patentdomstol (UPC) på baggrund af en klage. Klagens generelle indhold er nu blevet offentliggjort, og det virker nu mere end usandsynligt, at Patentdomstolen kan påbegynde sit arbejde i første del af 2018, som det ellers har været meldt ud.

Hovedindholdet af den anonyme klage, som har udsat Tysklands ratificering af traktaten om den Europæiske Patentdomstol (UPC) er nu blevet kendt. Indsigelsen er delt op i fire hovedpunkter:

- Validiteten af selve beslutningen – ifølge klagen var der ikke nok parlamentarikere tilstede til at tage stilling til spørgsmål om suverænitetsafgivelse i det tyske parlament, Bundestag, da der blev stemt ja til den Europæiske Patentdomstol.

- Klageren mener, at der eksisterer et demokratisk underskud i konstruktionen af UPC. Det er ikke nærmere specificeret hvordan.

- Der er ikke sikret fuldstændig uafhængighed af UPC – dommerne er åremålsansat med mulighed for forlængelse. Dermed mener klageren, at dommerne af karrieremæssige årsager kan komme i et afhængighedsforhold til det politiske system.

- Klageren mener, at UPC er i modstrid med EU-retten. Det er ikke specificeret nærmere hvordan.

”Hos Chas. Hude følger vi naturligvis hele situationen om UPC tæt. Vi må konstatere, at tidsplanen for UPC er skredet endnu engang, og at domstolen ikke kommer i gang i begyndelsen af 2018,” konkluderer CEO og partner i Chas. Hude, Marianne Johansen.

Hvis du er i tvivl om hvad forsinkelsen betyder for dig, er du altid velkommen til at henvende dig hos Chas. Hude.