Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Den Europæiske Patentdomstol – den uendelige historie

09. februar 2018

Den Europæiske Patentdomstol (UPC) er blevet fanget i et spind af politik og jura. Og derfor er domstolen ikke i gang endnu. Der er endnu ikke sat dato på, hvornår vi kan forvente at se de første afgørelser fra UPC.

Ved indgangen til 2017 var forventningen, at Den Europæiske Patentdomstol (UPC) ville være parat til at påbegynde sit arbejde senest i fjerde kvartal samme år.

Nu i begyndelsen af 2018 er status, at domstolen endnu ikke er i gang. Og det er fordi to af de tre store lande, der skal ratificere traktaten om UPC, endnu ikke har sat pennen til papiret. Som det eneste af de store lande – dem der udsteder flest patenter – har Frankrig ratificeret, hvorimod Storbritannien og Tyskland endnu lader vente på sig. Af forskellige årsager.

I Storbritannien skal politikerne finde fodslag i forhold til, at landet ved folkeafstemningen i 2016 valgte at forlade EU. Ratificeringen af UPC er en brik i det spil. Og i Tyskland er det en forfatningsjuridisk tvist, der er stenen i skoen.

”Det eneste der er sikkert er, at det vil være en dårlig ide at spå om, hvornår UPC rent faktisk ser dagens lys. Men som udgangspunkt tror jeg næppe, at UPC-spørgsmålet ligger øverst på den britiske regerings to-do liste. Og i Tyskland må vi jo se, hvordan og hvor hurtigt Forfatningsdomstolen håndterer udfordringen, ” konstaterer Marianne Johansen, CEO og partner hos Chas. Hude.

Juridisk spidsfindighed
I Tyskland har en borger klaget over hele forløbet i forhold til UPC, som borgeren finder i strid med den tyske forfatning og EU-retten på en række punkter. Den tyske Forfatningsdomstol i Karlsruhe mener, at der er så meget substans i klagen, at domstolen har instrueret den tyske regering i at udsætte ratificeringen af UPC, indtil domstolen har taget stilling til klagen. Klagen falder i fire dele:       

Validiteten af selve beslutningen – ifølge klagen var der ikke nok parlamentarikere tilstede til at tage stilling til spørgsmål om suverænitetsafgivelse i det tyske parlament, Bundestag, da der blev stemt ja til Den Europæiske Patentdomstol.

Demokratisk underskud - Klageren mener, at der eksisterer et demokratisk underskud i konstruktionen af UPC. Det er ikke nærmere specificeret hvordan.

Der er ikke sikret fuldstændig uafhængighed af UPC – dommerne ved patentdomstolen er åremålsansat med mulighed for forlængelse. Dermed mener klageren, at dommerne af karrieremæssige årsager kan komme i et afhængighedsforhold til det politiske system.

Modstrid med EU ret - Klageren mener, at UPC er i modstrid med EU-retten. Det er ikke specificeret nærmere hvordan.

Forfatningsdomstolen i Karlsruhe er øverste instans når det drejer sig om forfatningsmæssige spørgsmål, og dens kendelser skal følges.

Følger situationen
Udviklingen i spillet omkring UPC gør det ikke nødvendigvis nemmere, at være en patentsøgende virksomhed i disse dage.

”Som det ser ud nu, skal virksomhederne navigere mellem den patentpraksis som vi kender den i dag, og nye regler, som de ikke ved hvornår bliver effektueret. Eller om de bliver effektueret, ” forklarer Marianne Johansen.

Hos Chas Hude følger vi naturligvis udviklingen tæt – og står klar til at rådgive om alle relevante spørgsmål omkring UPC, og hvad det er der er særligt grund til at være opmærksom på.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her