Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Chas. Hude før og nu

Chas. Hude blev grundlagt af Charles Christian von der Hude i 1896. I dag - mere end 100 år senere og 50 medarbejdere større - er Chas. Hude en af de førende danske virksomheder inden for IPR-rådgivning.

Chas. Hude blev grundlagt af Charles Christian von der Hude i 1896. I dag er Chas. Hude en af de førende danske virksomheder inden for IPR-rådgivning.

Chas. Hude har udviklet sig og fulgt med tiden. Men vores forretningsgrundlag er fortsat det samme: Vi styrker din værdi. Det gør vi gennem kompetent og strategisk rådgivning om alle aspekter inden for IPR. Vi identificerer din virksomheds IPR-potentialer, beskytter og håndhæver dine immaterielle rettigheder, og vi rådgiver om kommercialisering, så din viden og dine idéer bliver omsat til forretning.

Vores logo og firmanavn minder os hver dag om vores energiske grundlægger.

Manden bag Chas. Hude
Grundlæggeren af Chas. Hude - Charles Christian von der Hude - blev født den 3. september 1871 i København. Slægten von der Hude er en gammel bremisk adelsslægt, der kom til Danmark i 1759.

Charles (Chas.) var søn af en velhavende materialist og var tiltænkt en akademisk løbebane. Men hans dynamiske karakter passede ikke til skolebænken i de helt unge år. Han forlod gymnasiet og efter to år som læredreng på Holmen gennemførte han et treårigt ingeniørstudium i England. Chas. indledte efter et par ansættelser som ingeniør i private firmaer en livslang karriere som selvstændig patentagent.

Udadvendt personlighed
5. januar 1896 grundlagde Chas. Hude sit eget patentbureau under navnet Skandinavisk Patentbureau. I begyndelsen måtte han supplere sin indtægt gennem et bijob som journalist, men efter få år var firmaet bæredygtigt. Ikke mindst på grund af hans energi og dynamiske og udadvendte personlighed.

Uden for det faglige område førte de samme egenskaber ham i mange retninger. Hans fascination af motorcykler førte til, at han i 1911 stiftede Motorordonnanskorpset, som fik halvmilitær status, og som han selv i en årrække var chef for. I en periode var han Governor for Rotary i Danmark.

Udvikling efter tidens krav
I 1920'erne udskiftede han firmanavnet Skandinavisk Patentbureau med sit eget navn. Han samlede en række dygtige medarbejdere omkring sig, og forretningen voksede. Der kom vanskeligheder undervejs, men hans position og kvaliteter var nu anerkendt. Han var i flere omgange formand for De Danske Patentagenters Forening, som i dag har stor betydning for patentagentbranchen. Chas. Hude var aktiv i sit bureau i over 50 år og udviklede det efter tidens krav. Han bragte også generationsskiftet på plads i god tid før sin død i 1959.

I 1941 indtrådte Chas. Hudes søn - ingeniør Harry von der Hude - og civilingeniør Knud Nørgaard i firmaets ejerkreds. Harry von der Hude var medindehaver af virksomheden til 1976, hvorefter firmaet har været ejet af et skiftende antal partnere med Knud Nørgaards tvillingesønner Ulrik og Tage Nørgaard i spidsen.Både Ulrik og Tage Nørgaard, der begge er uddannede civilingeniører, er fortsat aktive i virksomheden.

Chas. Hude i dag
I dag har Chas. Hude seks partnere. Virksomheden udmærker sig fortsat ved kompetente medarbejdere, der yder strategisk rådgivning inden for alle aspekter af IPR - fra udarbejdelse af ansøgninger, indsigelser, beskyttelse og håndhævelse af rettigheder til kommercialisering og forhandling af licensaftaler. Chas. Hude er en virksomhed, hvor fornyelse og tradition går hånd i hånd. Vi tilpasser os løbende markedets behov og kundernes forventninger til en kompetent IPR-rådgiver. Men vores udvikling sker altid med respekt for vores historie og vores værdier.