Patent, patenter og IPR hos Chas. Hude

Stillingsopslag: European Patent Attorney

Chas. Hude A/S søger en faglig og kommerciel velfunderet European Patent Attorney med speciale i Engineering & IT (softwarepatent) til vores kontor i København.

I rollen som European Patent Attorney bliver du ansvarlig for varetagelsen af egen kundeportefølje herunder betjening af eksisterende kunder, men også udbygning af porteføljen med tilføjelse af nye kunder. Din direkte reference bliver til Chas. Hude A/S’ CEO og patentafdelingens seniorpartner.

I forlængelse af disse ansvarsområder tilsikrer du en fortsat videreudvikling af processer og arbejdsgange. Herved bidrager du kollektivt såvel som individuelt til virksomhedens videre vækst. Det gør du ved at omsætte strategi til handlingsorienteret praksis i tæt samarbejde med dine kolleger.

På samme måde tiltrækker og betjener du nye kunder med et øget fokus på relationer og netværk. Endvidere bidrager du aktivt i udvikling og afholdelse af salgs- og marketingaktiviteter f. eks til videndeling gennem din deltagelse i webinarer.

I arbejdet med dette skaber du overblik og prioriterer selvstændigt dine arbejdsopgaver. Du formidler ny viden og sparrer med dine kolleger, hvorved viden bliver en central præmis for kompetenceudvikling.

Dine primære ansvarsområder kan derfor sammenfattes til:

  • At fastholde og yde strategisk patentrådgivning til eksisterende kunder
  • At tiltrække og servicere nye kunder
  • At deltage aktivt i udvikling og afholdelse af salgs- og marketingaktiviteter

European Patent Attorney med speciale i Engineering & IT (softwarepatent)

Som CHAS. HUDE A/S’ nye patentrådgiver er du certificeret EPA’er (European Patent Attorney eller europæisk patentagent), hvilket sætter dig i stand til at repræsentere CHAS. HUDE A/S’ kunder ved den Europæiske Patentmyndighed. Du kommer med solid erfaring fra IPR-rådgivning, ligesom du er kreativ og akkvisitiv ved at tilføre nye kunder til porteføljen.

Du trækker derfor på konkret erfaring fra rådgiverbranchen, ligesom du kommer med en stor faglig ballast inden for fagområderne Engineering & IT (softwarepatent); gerne med en relevant ph.d., hvorfor du er i stand til at gå i dialog med forskere på et højt specialiseret niveau.

Samtidig repræsenterer du stærke, kommunikative egenskaber, herunder særligt i forhold til argumentationsdisciplinen, hvor du agerer professionelt på dansk såvel som engelsk i skrift og tale. Endelig er du i stand til at indtage en kreativ tankegang, hvorfor du evner at anskue sager fra flere vinkler.

Vil du vide mere om stillingen?

Kontakt konsulent Ole Weiss på telefon 40 57 65 55  for mere information.

Hvis du vil søge jobbet, klik på knappen nedenfor.
Rekrutteringsprocessen håndteres af konsulenthuset Mindweiss.

Vi afholder løbende samtaler med henblik på tiltrædelse snarest muligt.