Ledelse

Bestyrelse og direktion i Chas. Hude A/S

Bestyrelse

Tage Nørgaard, EPA
(bestyrelsesformand)

Kirsten Wissing Frijs, Advokat

Frans Thomsen, Statsaut. revisor

Direktion

Jens Bille Bergholdt