Kompetence siden 1896

Chas. Hude blev grundlagt af Charles Christian von der Hude i 1896. I dag er Chas. Hude en af de førende danske virksomheder inden for IPR-rådgivning.

Chas. Hude har udviklet sig og fulgt med tiden. Men vores forretningsgrundlag er det samme: Vi styrker din værdi. Det gør vi gennem kompetent og strategisk rådgivning om alle aspekter inden for moderne IPR. Vi identificerer din virksomheds IPR-potentialer og beskytter og håndhæver dine immaterielle rettigheder med et kommercielt sigte.

Manden bag Chas. Hude
Grundlæggeren Charles Christian von der Hude blev født 1871 i København. Charles var søn af en velhavende materialist og tiltænkt en akademisk løbebane. Han passede ikke til skolebænken, forlod gymnasiet, men efter to år som læredreng gennemførte han et treårigt ingeniørstudium i England. Chas. Hude indledte efter et par ansættelser som ingeniør i private firmaer en livslang karriere som selvstændig patentagent.

Skandinavisk Patentbureau
Den 5. januar 1896 grundlagde Chas. Hude sit eget firma – Skandinavisk Patentbureau. I begyndelsen måtte han supplere sin indtægt gennem et bijob som journalist, men efter få år var firmaet bæredygtigt. Ikke mindst på grund af hans energi og dynamiske og udadvendte personlighed.

Udvikling efter tidens krav
I 1920'erne skiftede Skandinavisk Patentbureau navn til Chas. Hude. I 1941 indtrådte Chas. Hudes søn – ingeniør Harry von der Hude – og civilingeniør Knud Nørgaard i firmaets ejerkreds. Harry von der Hude var medindehaver af virksomheden til 1976, hvorefter firmaet har været ejet af et skiftende antal partnere med Knud Nørgaards tvillingesønner Ulrik og Tage Nørgaard i spidsen.

Chas. Hude i dag
I dag har Chas. Hude seks partnere og er fortsat en virksomhed, hvor fornyelse og tradition går hånd i hånd. Vi tilpasser os løbende markedets behov og kundernes forventninger til en kompetent IPR-rådgiver. Men vores udvikling sker altid med respekt for vores historie og vores værdier.