Pas på dit varemærke

Varemærker skal beskyttes for at undgå kopister. Men du skal også se dig for, når det gælder andres varemærker.

Varemærker skal man værne om og være opmærksom på. Varemærker er værdifulde og skal registreres, så de er beskyttede og kan bidrage til at sikre din markedsposition. Når det gælder nyt design, produktnavn, slogan, varemærke og logo, skal du imidlertid også være opmærksom på ikke at træde andre for nær. Krænkelsessager koster på bundlinjen og er spild af kreativt udviklingsarbejde.

Aflastning af interne ressourcer
Det koster tid og ressourcer selv at undersøge alle områder af en varemærkeportefølje. Vi administrerer porteføljer for både danske og udenlandske virksomheder og varetager gerne de indledende varemærkeundersøgelser og -analyser ved fx produktlanceringer og selskabsetablering. Det aflaster dine interne ressourcer og sikrer høj faglig standard.

Tal med os tidligt i processen
Undersøg markedet i tide, og beskyt dine unikke kendetegn, så du er sikret. Vores juridiske rådgivere er specialister i national og international beskyttelse af varemærker, design og domænenavne, og de kan hjælpe dig med at udarbejde en strategi, der sikrer, at dine varemærker og design kan udnyttes optimalt som forretningskendetegn.

Varemærker kan være noget af et minefelt, og derfor opfordrer vi dig til at tage kontakt til Chas. Hude så tidligt som muligt i processen. Vi rådgiver dig også i forbindelse med krænkelser af rettigheder, konflikter, piratkopiering og forfalskning.

Thorbjørn Swanstrøm

Partner, Attorney-at-Law, Head of professional development TM

T: +45 33 19 34 39
M: +45 27 74 34 39
E: ts@chashude.com