Tage Nørgaard

Bestyrelsesmedlem

T: +45 33 19 34 00

tn@chashude.com

Rådgivning

Rådgivning om patentering inden for maskinteknik generelt, herunder køleteknik, styrkelære og våbenteknik; beskyttelse af plantenyheder. 
Erfaring med indsigelses- og appelsager ved EPO, krænkelsesvurderinger, due diligence-analyser, retssager og som skønsmand i retssager.

Medlemskaber

ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys)
Foreningen Industriel Retsbeskyttelse.
FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle). 
AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle).
UNION of European Practioners in Intellectual Property. 

Tillidshverv

Dansk delegeret i UNION of European Practitioners in Industrial Property 1985- og tillige int. kasserer 1993-2005.

Ansættelse

Patentrådgiver, Chas. Hude A/S, 1963-, partner 1976- og afdelingschef for Patentafdelingen 1983-2006.

Uddannelse

Civ.ing. (maskin ), Danmarks Tekniske Universitet, 1963.