24. juni 2021

Global Patent Index giver adgang til mere end 130.000.000 patentdokumenter

Værktøjet har adgang til søgninger i EPOs verdensomspændende dataindsamling.

Global Patent Index (GPI) har nu givet adgang til mere end 130.000.000 patentdokumenter. Det er godt nyt for virksomheder, som føler sig usikre på deres patentstrategi og -sikkerhed, der nu kan undersøge markedet for konkurrenter sideløbende med strategiarbejdet og udviklingen af innovationen.

Åbningen til millionerne af internationale patentdokumenter kommer alle virksomheder med immaterielle rettigheder på spil. Og dem, som endnu ikke har gjort sig de overvejelser.

Med mulighed for søgninger i EPO's verdensomspændende dataindsamling, kan virksomheder globalt udnytte funktionerne til download eller visualisering af resultaterne til statistisk analyse. Det er ligeledes muligt at følge GPI-aktiviteter og interagere med andre brugere på GPI-forummet.

"En database af en sådan størrelse er en kæmpe kilde til information om innovation," fortæller Chas. Hudes patentrådgiver, Bo Stenhuus, og fortsætter: 

"Derfor bør patentlitteraturen fra en database som GPI indgå på lige fod med videnskabelig litteratur ved planlægning og gennemførelse af innovationsprojekter. Fra databasen kan der trækkes værdifuld viden om, hvor konkurrenter er på vej hen, eller stopklodser for et planlagt projekt kan identificeres tidligt i processen."

Ifølge Bo Stenhuus er det essentielt netop at inddrage den viden i virksomhedens patentstrategi og IP-taktik.

"Virksomheder løber en kæmpe risiko, hvis patentlitteraturen ikke konsulteres på lige fod med den videnskabelige litteratur. Da databasen er offentligt tilgængeligt, er der ikke ret mange undskyldninger for ikke at konsultere den i et projektforløb."

For at benytte værktøjet er alt virksomheden behøver grundlæggende søgefærdigheder, som nemt kan lære af EPO's GPI pocket guide eller deres mere detaljerede GPI user manual.

Begge er tilgængelige på EPO's hjemmeside her.

Har du en patentstrategi?

Hvordan integreres patentstrategien i virksomhedens forretningsstrategi?

Helt centralt er det at afstemme patentstrategien efter virksomhedens unikke kontekst, herunder branche, ressourcer, markedsposition og målsætninger.

Det er nemt at overse væsentlige detaljer. Regler og lovgivning kan variere fra land til land. Derfor anbefaler vi, at I udarbejder en patentstrategi. 

Få hjælp til den rette strategi ud fra jeres behov.

Bo Stenhuus

Bo Stenhuus

Partner
European Patent Attorney

T: +45 33 19 34 77
M: +45 27 74 34 77
bs@chashude.com