Patenter og patentansøgninger

Få svar på dine spørgsmål om patenter og patentansøgninger

Vi får mange interessante og udfordrende spørgsmål fra vores kunder om patenter og patentansøgninger.

Dem har vi samlet her, så du også kan få svar på forskellen mellem et patent og et varemærke, hvor ofte patenter skal fornys, og om det er klogest at søge patent i Danmark eller udlandet.

Hvis du sidder tilbage med flere spørgsmål, er du velkommen til at booke en af vores rådgivere til et uforpligtende møde.

Hvad er et patent?

Et patent er retten til at forhindre andre i at udnytte din opfindelse kommercielt. Med et patent i hånden kan du udnytte din idé kommercielt i op til 20 år, og patentet sikrer samtidig, at andre ikke løber med din idé.

Det er ikke nødvendigt, at alle teknologier i opfindelsen er helt nye for, at en opfindelse kan patenteres. Selv et lille nyt element kan være en vigtig og værdifuld opfindelse.

For at få patent er der dog en række krav og betingelser, som skal være opfyldt – blandt andet:

1. Opfindelsen skal være ny

2. Opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra eksisterende opfindelser

3. Opfindelsen skal have mindst én praktisk anvendelsesmulighed

Hvad er forskellen på et patent og et varemærke?

Populært sagt skal du søge patent, hvis du vil passe på dine unikke opfindelser og teknologier, mens varemærkebeskyttelse er sikringen af formgivning og design – som navn og logo – der er unikt for dit produkt.

De mindre banebrydende opfindelser kan være svære at patentere. Men det betyder ikke, at du skal give op på forhånd. Hvis det ikke lykkes dig at opnå patent for din idé, så kan det være en mulighed at søge ”det lille patent” – også kendt som brugsmodeller, varemærker eller designrettigheder.

Har du brug for at diskutere dine muligheder? Så book et møde med en af vores patentrådgivere.

Hvordan skal jeg søge patent?

Et godt sted at starte er Patent- og Varemærkestyrelsens patentdatabase, hvor du kan tjekke om din gode idé allerede findes som patent. Gør den ikke det, er næste skridt at sende en online patentansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen.

Sørg for at søge patent hurtigst muligt og som minimum før, du er klar til at offentliggøre og markedsføre dit produkt. Der kan gå mellem et og seks år fra ansøgningen er sendt til patentet udstedes – og det er lang tid at vente på at kommercialisere din idé, sælge produkterne og få ny kapital til virksomheden.

Det kan være komplekst at søge patent, og derfor er der en lang række virksomheder, der tilbyder rådgivning på området. Vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for et godt råd.

Kan man søge om patent på et navn, en idé eller et design?

En idé, ja, men ikke et navn eller et design. Patenter bruges til at beskytte idéer indenfor produktudvikling, apparater, fremgangsmåder og anvendelser.

Få svar på flere spørgsmål om at søge patent, sikre varemærkebeskyttelse og opnå designbeskyttelse her på siden eller book ens af vores rådgivere til en snak om mulighederne for at patentere din idé eller opfindelse.

Skal jeg søge patent i Danmark eller i udlandet?

Beskyttelsen af din gode idé eller opfindelse er afgrænset geografisk til det land, hvortil du søger patent. Det betyder, at du skal søge patent på din opfindelse i alle de lande, du ønsker patentet skal dække – tænk her både på oprindelsesland, produktionsland og lande, hvor din opfindelse skal markedsføres.

Det er en god idé at søge patent i Danmark først. Det stiller dig bedre at have et dansk patent, hvis du på et senere tidspunkt vil søge patentet i udlandet. Hvis din virksomhed allerede har mere end en håndfuld patenter og muligvis drømmer om at producere produkter i udlandet eller sælge til andre lande, er det tid til at blive mere strategisk med sine patenter og varemærker.

Læs mere om ansøgningsprocessen, når man søger patent i Danmark, EU og internationalt.

Skal jeg bruge en patentadvokat?

Med mindre du skal forsvare rettighederne til din opfindelse i retten, har du ikke brug for en patentadvokat. Men du kan få brug for at tale med en patentrådgiver om de strategiske overvejelser for dine patenterede idéer og opfindelser.

Vi er altid klar med et godt råd. Book en af vores rådgivere til et møde.

Patent eller forretningshemmelighed?

Når du søger patent, bliver din viden gjort offentligt tilgængelig. Hvis din virksomhed har forretningskritisk viden, som ikke allerede er offentlig tilgængelig, kan det derfor være den bedste strategiske løsning ikke at patentere opfindelsen.

Det gælder eksempelvis for Coca-Colas gamle opskrift, der er en velbevaret forretningshemmelighed.

Vi kan rådgive om håndteringen af forretningshemmeligheder. Book os til et uforpligtende møde.

Hvordan forholder man sig til andres patenter?

Mange virksomheder får på et eller andet tidspunkt brug for at forholde sig til andres patenter for at sikre, at man ikke krænker andres rettigheder. En patentsøgning kan afklare, om der findes patenter eller ansøgninger, der kan give anledning til konflikt.

En patentsøgning kan foretages i offentligt tilgængelige og kommercielle databaser. Hvis denne søgning – eller lignende oplysninger fra andre kanaler – afdækker patenter eller ansøgninger, der kan vise sig at være en forhindring, er næste skridt en egentlig analyse.

Patentanalysen omfatter de fundne rettigheder, deres krav og hvilke lande, der er omfattet. Er det en patentansøgning, kan analysen også vurdere, hvor sandsynligt det er, at patentet bliver meddelt. Analysen bør varetages af en erfaren patentrådgiver med kendskab til praksis i de relevante lande.

Hvad er Freedom to Operate?

En FTO – Freedom to Operate – er en proces, der består af både patentsøgning og patentanalyse for at afdække, om der er rettigheder, der konflikter med det pågældende produkt. Før lanceringen af et nyt produkt er det god praksis at gennemføre en FTO-analyse for at sikre, at det nye produkt ikke krænker andres patenter.

Nogle vælger at gennemføre en FTO-analyse tidligt for at spare udviklingsomkostninger. Det betyder, at man ofte skal gentage eller opdatere sin analyse, når produktet er færdigt. Andre vælger at foretage en analyse sent i forløbet, så man kan kontrollere det endelige produkt. En FTO kan ikke endeligt lukkes, før alle produktvalg er truffet.

Vi anbefaler at udarbejde en FTO-analyse, før et nyt produkt lanceres. Om det skal ske på et tidligt tidspunkt, eller først når produktet er helt færdigt, afhænger af omstændighederne og karakteren af produktet. Vores rådgivere fortæller dig gerne mere.

Hvad gør man ved problematiske patentrettigheder?

Hvis resultatet af en analyse er, at der er rettigheder, som er problematiske for nuværende eller påtænkte produkter eller aktiviteter, er der forskellige tiltag, man kan overveje for at løse problemet.

Det er for eksempel muligt at indlevere argumenter for, at en patentansøgning ikke skal godkendes til patentmyndigheden i det pågældende land. En proces med henblik på at ugyldiggøre eller begrænse et udstedt patent er også en mulighed. Det samme gælder en ændring af produktet, så de fundne rettigheder ikke længere er et problem, eller man kan alternativt søge om en licens til de problematiske rettigheder.

Der er ingen håndfaste garantier for, at problemerne kan løses på den måde, og de valgte tiltag afhænger af de patenttekniske og forretningsmæssige omstændigheder. Vi anbefaler derfor, at beslutningen træffes i dialog med en erfaren patentrådgiver.

Hvad koster et patent?

Prisen for en patentansøgning afhænger af tiden, der bruges på at udfærdige ansøgningen, samt i hvor mange lande du ønsker at søge patent.

Vi anbefaler som regel vores kunder at begynde ansøgningsprocessen i Danmark og videreføre ansøgningen internationalt via PCT-systemet (The International Patent System), når den danske ansøgning er godkendt. Men det er også muligt kun at ansøge i de europæiske lande – et såkaldt EP-patent – eller at indlevere nationale ansøgninger i udvalgte lande.

Book en af vores rådgivere til et møde om strategien for dine patenter og få et tilbud på opgaven.

Skal et patent fornyes?

Ja, når patentet er registreret, skal det fornyes årligt. Det kan du gøre i 20 år, og vi kan hjælpe med at sikre, at det sker automatisk.

Når patentbeskyttelsen ophører i et land, kan opfindelse frit udnyttes i det pågældende område. Det betyder, at du frit kan videreudvikle, kommercialisere og gøre andres tidligere patentbeskyttede idéer til en del af din forretning.

De fleste vælger at stoppe fornyelsen, når det ikke længere giver kommerciel eller strategisk værdi. Men der er også mulighed for at sælge patentet, hvis du ikke længere ønsker at udnyttet dit patent kommercielt.

Har du brug for et servicetjek af dine patenter? Skriv til en af vores rådgivere.

Patentrådgiver beskytter dine rettigheder

Har du brug for et råd?

Tag en snak med en af vores rådgivere. De har blik for mulighederne i din idé og kan stille dig de rette forretningskritiske spørgsmål.

Sammen finder vi den beskyttelse, som passer til dig og din forretning.