Designbeskyttelse har siden 1896 været del af Chas. Hudes rådgivning.

Strategisk rådgivning siden 1896

Chas. Hude blev grundlagt af Charles von der Hude i 1896. I dag er Chas. Hude en af de førende danske virksomheder inden for strategisk rådgivning om patenter, varemærker, brugsmodeller og designbeskyttelse.

Hos os går fornyelse og tradition hånd i hånd, og trods mange års erfaring har Chas. Hude udviklet sig til en moderne virksomhed. Dengang som nu har fokus være patenter, ophavsret, varemærker og designbeskyttelse. Men vores forretningsgrundlag er uforandret: Vi styrker værdien af din idé. 

Vi tilpasser os løbende markedets behov og kundernes forventninger til en kompetent rådgiver. Dengang som nu tror vi på grundig, strategisk rådgivning, fremfor lette løsninger.

Manden bag navnet

Grundlæggeren Charles Christian von der Hude blev født 1871 i København. Han var søn af en velhavende materialist og tiltænkt en akademisk løbebane.

Charles passede ikke til skolebænken og forlod gymnasiet, men efter to år som læredreng gennemførte han et treårigt ingeniørstudium i England.

Chas. Hude indledte, efter et par ansættelser som ingeniør i private firmaer, en livslang karriere som selvstændig patentagent.

Skandinavisk Patentbureau

Den 5. januar 1896 grundlagde Chas. Hude sit eget firma – Skandinavisk Patentbureau.

I begyndelsen måtte han supplere sin indtægt gennem et bijob som journalist, men efter få år var firmaet bæredygtigt. Ikke mindst på grund af hans energi og dynamiske og udadvendte personlighed.

Udvikling efter tidens krav

I 1920'erne skiftede Skandinavisk Patentbureau navn til Chas. Hude.

I 1941 indtrådte Chas. Hudes søn – ingeniør Harry von der Hude – og civilingeniør Knud Nørgaard i firmaets ejerkreds.

Harry von der Hude var medindehaver af virksomheden indtil 1976, hvorefter firmaet har været ejet af et skiftende antal partnere med Knud Nørgaards tvillingesønner, Ulrik og Tage Nørgaard, i spidsen.