Varemærker og IPR er specialet hos vores patentrådgivere

Freedom-to-Operate-analyse

Har jeres produkt eller jeres produktudvikling fri bane?

Ønsker I at gå på markedet med et produkt, eller har et ønske om at anvende en fremgangsmåde kommercielt? Så er det nødvendigt, at I sikrer, at andres rettigheder ikke krænkes.

I skal kende råderummet for de teknologier og koncepter, I har valgt at gå på markedet med. Dette gøres ved en Freedom-to-Operate-analyse. En god idé er at få foretaget den analyse tidligt i udviklingsforløbet, for at undersøge, om jeres kommende produkt frit kan udnyttes.

En sådan analyse giver jeg er et værdifuldt indblik i, hvilke patenter, der findes inden for de tekniske områder, som er relevante for jer. Her får I svar på, om produktet eller produktudviklingen har grønt lys til at fortsætte, eller om der er patenter, der står i vejen.

Hvis vi selv har patent, har vi så ikke automatisk fri bane?

Det korte svar er: Nej. En patentmyndighed undersøger ikke, om der er eksisterende rettigheder, som en kommerciel udnyttelse af jeres opfindelse måske krænker. Der er jeres eget ansvar at sikre, at I ikke krænker andres rettigheder.

I kan godt opnå patent på en opfindelse uden nødvendigvis at gå på markedet med den. Måske blokkerer et overordnet patent for den kommercielle udnyttelse af jeres produktudvikling. Patentet er en forbudsret. Det betyder, at et patent beskriver det område, som andre ikke kommercielt kan udnytte uden at få tilladelse af patenthaveren.

Vær opmærksom på, at patentet er også en territorialret. Det vil sige, at det kun gælder i de lande, hvor der er patent

Hvad er en Freedom-to-Operate-analyse?

Hvad er en Freedom-to-Operate-analyse?

Med en Freedom-to-Operate analyse får I indblik i hvilke patenter, der findes inden for de tekniske områder, der er relevante for jer, samt de geografiske markeder, som er interessante for jer.

I får viden om, hvorvidt I frit kan gå på markedet med jeres produkt, eller om I har brug for en licens. Derudover får I også viden om, hvem der kan væres jeres konkurrenter og i hvilken retning, deres udvikling går.

Manglende viden koster dyrt

Hvis I udvikler eller videreudvikler eksisterende produkter uden at kende jeres råderum for teknologien, kan det blive en bekostelig affære. Især, hvis det først er inde i processen, at I opdager, at opfindelsen ikke kan udnytte kommercielt eller ikke kan lanceres i et vigtigt geografisk område. 

I dag findes der patenter inden for alle tekniske områder. Derfor er en Freedom-to-Operate-analyse en god investering, før I videreudvikler jeres produkt. 

Bedre afsæt for succes

Freedom-to-Operate-analysen giver jer viden om patentaktiviteten inden for den valgte teknologi. På den måde afklares jeres råderum i forhold til eksisterende patenter inden for jeres område, hvor det nødvendige overblik systematiseres. 

Alt sammen for at synliggøre informationen for virksomhedens beslutningstagere og til inspiration for produktudviklerne, sådan at udviklingen strømlines.

Analysen kan også benyttes som strategisk til at forbedre forretningsplanen, ved at synliggøre rentabiliteten i jeres projekt. På den måde kan Freedom-to-Operate være af stor værdi, når det gælder om at præsentere jeres opfindelse i forbindelse med investering og finansiering.

Freedom-to-Operate-analysens faser

Vores Freedom-to-Operate analyse tilfører en præcis og uddybende risikovurdering, så I på baggrund af den kan tage de rette beslutninger ud fra jeres behov.

Vores analyse består af tre dele: Krænkelsesanalyse, Risikoanalyse og Handlingsplan.

IPR er et vigtigt led i dine patentrettigheder

1. Krænkelsesanalyse

En Freedom-to-Operate-analyse begynder med søgning efter relevante patenter og patentansøgninger. Herfra analyserer vi, hvorvidt jeres produkt, jeres fremgangsmåde eller om jeres teknologi udgør en potentiel krænkelse af andres patenter.

 

2. Risikoanalyse

Krænkelsesanalysen følger vi op med en overordnet risikoanalyse. Der er mange faktorer, som kan påvirke jeres beslutning om at lancere et produkt - til trods for eksistensen af eksempelvis et patent.

Det kan være faktorer som geografisk dækning, rettighedens gyldighed eller muligheden for at indgå en licensaftale. Den overordnede risikoanalyse kan suppleres med IP-strategiske overvejelser og valg.

3. Handlingsplan

Hos Chas. Hude mener vi, at det er afgørende, at en Freedom-to-Operate-analyse ikke kun knytter sig til en søgning, krænkelsesanalyse og risikoanalyse. Der skal i lige så høj grad være en plan for fremgangsmåden, der støtter den ønskede handlefrihed i jeres råderum.

Derfor er det væsentlig, at analysearbejdet afsluttes med en ramme til en handlingsplan. Her diskuterer vi den fremgangsmåde, der skal følge af de informationer og konklusioner, som vi kan udtrække af analyserne.

2. Risikoanalyse

Krænkelsesanalysen følger vi op med en overordnet risikoanalyse. Der er mange faktorer, som kan påvirke jeres beslutning om at lancere et produkt - til trods for eksistensen af eksempelvis et patent.

Det kan være faktorer som geografisk dækning, rettighedens gyldighed eller muligheden for at indgå en licensaftale. Den overordnede risikoanalyse kan suppleres med IP-strategiske overvejelser og valg.

3. Handlingsplan

Hos Chas. Hude mener vi, at det er afgørende, at en Freedom-to-Operate-analyse ikke kun knytter sig til en søgning, krænkelsesanalyse og risikoanalyse. Der skal i lige så høj grad være en plan for fremgangsmåden, der støtter den ønskede handlefrihed i jeres råderum.

Derfor er det væsentlig, at analysearbejdet afsluttes med en ramme til en handlingsplan. Her diskuterer vi den fremgangsmåde, der skal følge af de informationer og konklusioner, som vi kan udtrække af analyserne.

Strategisk rådgivning på tværs

Vores rådgivere guider dig trygt igennem de første overvejelser om udvikling og markedsføring ved at stille de vigtige spørgsmål tidligt i processen, og senere i produktudviklingen kan de foretage alle nødvendige undersøgelser og ansøgninger for at sikre dit produkt.