Varemærke med råd fra varemærkerådgiver

Varemærkeregistrering - sådan foregår det

Hvis jeres virksomhed ansøger om eneret til et bestemt varemærke, vil der automatisk dukke en række spørgsmål op. Måske også spørgsmål, du ikke vidste ville være relevante i forbindelse med varemærkeansøgningen og varemærkeregistreringen.

En varemærkeregistrering følger en fastlagt procedure, afhængig af det pågældende lands retningslinjer og love. Dog er der ofte overordnede fællestræk.

Typisk er varemærkeansøgningen opdelt i tre faser:

1. Undersøgelse
2. Indsigelse
3. Registrering.

1. Undersøgelse

Når ansøgningen er indleveret, undersøges varemærket for at finde ud af, om det kan registreres.

Undersøgelsen omfatter en gennemgang af varefortegnelsen. Varer og tjenesteydelser skal være klassificeret korrekt og formuleret tilstrækkeligt klart og præcist. Hvis varefortegnelsen ikke er korrekt udformet eller tilstrækkelig præcis, vil ansøgeren blive bedt om at korrigere ansøgningen.

Myndigheden vurderer desuden, om varemærket opfylder kravene til særpræg.

I nogle lande undersøges det ligeledes, om der findes andre varemærker eller navne, der er identiske eller kan forveksles med det ansøgte mærke. Hvis myndigheden finder varemærker, som er identiske med eller ligner det ansøgte mærke, underrettes ansøgeren. Det er herefter op til ansøgeren at fremskaffe dokumentation for, at varemærket kan registreres til trods for den mulige konflikt med de eksisterende registreringer.

Hvis mærket opfylder de formelle krav for at kunne registreres, offentliggøres varemærket.

2. Indsigelse

Fra offentliggørelsesdatoen har andre, der mener, at mærket ikke skal registreres, en frist på typisk to til tre måneder til at gøre indsigelse.

En indsigelsessag er en form for klagesag, hvor myndigheden hører parternes synspunkter og herefter træffe afgørelse i sagen. Mange indsigelsessager løses forligsmæssigt efter forhandling mellem parterne. Et forlig kan for eksempel gå ud på, at indsigelsen tilbagekaldes mod at ansøgningen indskrænkes, så den ikke omfatter de samme varer og tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for.

3. Registrering

Det er heldigvis sjældent, at der indleveres indsigelser mod varemærkeansøgninger.

Efter udløbet af indsigelsesperioden vil varemærket herefter blive registreret, og registreringen offentliggøres. Offentliggørelsen er gratis, og der udstedes efterfølgende et registreringsbevis.

1. Undersøgelse

Når ansøgningen er indleveret, undersøges varemærket for at finde ud af, om det kan registreres.

Undersøgelsen omfatter en gennemgang af varefortegnelsen. Varer og tjenesteydelser skal være klassificeret korrekt og formuleret tilstrækkeligt klart og præcist. Hvis varefortegnelsen ikke er korrekt udformet eller tilstrækkelig præcis, vil ansøgeren blive bedt om at korrigere ansøgningen.

Myndigheden vurderer desuden, om varemærket opfylder kravene til særpræg.

I nogle lande undersøges det ligeledes, om der findes andre varemærker eller navne, der er identiske eller kan forveksles med det ansøgte mærke. Hvis myndigheden finder varemærker, som er identiske med eller ligner det ansøgte mærke, underrettes ansøgeren. Det er herefter op til ansøgeren at fremskaffe dokumentation for, at varemærket kan registreres til trods for den mulige konflikt med de eksisterende registreringer.

Hvis mærket opfylder de formelle krav for at kunne registreres, offentliggøres varemærket.

2. Indsigelse

Fra offentliggørelsesdatoen har andre, der mener, at mærket ikke skal registreres, en frist på typisk to til tre måneder til at gøre indsigelse.

En indsigelsessag er en form for klagesag, hvor myndigheden hører parternes synspunkter og herefter træffe afgørelse i sagen. Mange indsigelsessager løses forligsmæssigt efter forhandling mellem parterne. Et forlig kan for eksempel gå ud på, at indsigelsen tilbagekaldes mod at ansøgningen indskrænkes, så den ikke omfatter de samme varer og tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for.

3. Registrering

Det er heldigvis sjældent, at der indleveres indsigelser mod varemærkeansøgninger.

Efter udløbet af indsigelsesperioden vil varemærket herefter blive registreret, og registreringen offentliggøres. Offentliggørelsen er gratis, og der udstedes efterfølgende et registreringsbevis.

Få svar på dine spørgsmål om varemærker og varemærkeregistrering

Varemærkeansøgning er en proces, der kræver overblik og ekspertviden. Derfor anbefaler vi altid, at tage vores varemærkerådgivere med på råd så tidligt i ansøgningsprocessen som muligt.