Varemærker og IPR er specialet hos vores patentrådgivere

Strategisk og rettidig IPR-beskyttelse

IPR TOTAL™ er vores løfte om rådgivning, der tager udgangspunkt i dit behov for beskyttelse. Sammen skaber vi den løsning, der skaber størst værdi for din forretning lige nu og på længere sigt.

Hvis du kan forhindre, at dine konkurrenter kopierer dit produkts funktion, navn eller design, så er gevinsten en højere pris, et større afkast og en stærkere markedsposition.

Vi arbejder derfor i teams, når din virksomhed har behov for flere IP-rettigheder. Det betyder, at din patentrådgiver og varemærkerådgiver arbejder sammen for at sikre dig den bedst mulige beskyttelse af din idé, dit produkt eller din ydelse.

IPR TOTAL™ er med andre ord vores metode til at arbejde strategisk med beskyttelse af dine intellektuelle rettigheder på tværs af de forskellige former for beskyttelse.

Du kan altid spørge en af vores patent-, varemærke- og designrådgivere, hvordan vi kan beskytte, håndhæve og forsvare dine immaterielle rettigheder.

Hvornår skal jeg bruge hvilken form for beskyttelse?

Det spørgsmål får vi ofte, men der er desværre ikke ét korrekt svar. For det afhænger af, hvad du gerne vil beskytte, og ofte får du den bedste beskyttelse ved at kombinere forskellige typer IPR.

Kort fortalt hjælper et patent til at beskytte dig mod, at din konkurrent kopierer din tekniske løsning af et problem, en designbeskyttelse, at udseendet ikke bliver kopieret og et varemærke, at dit produkts navn eller fx logo ikke bliver kopieret.

Vi har gjort udvalget overskueligt ved at forklare, hvordan man praktisk bruger patenter, brugsmodeller, varemærker, design, ophavsret og forretningshemmeligheder. 

IPR TOTAL™ processen

Nogle gange giver processen sig selv, og andre gange er der en lang række strategiske overvejelser om timing og budget. Ofte er meget vundet ved at lægge en skarp strategi for beskyttelsen af dit produkt allerede, når du er i idéfasen.

Når vi rådgiver på tværs, tager vi altid udgangspunkt i dine ambitioner, og vi vil også spørge ind til, hvilke tanker du har gjort dig om de centrale spørgsmål for din strategi. 

Uanset hvor langt du er i din proces med at udvikle dit produkt, er det aldrig for sent at skabe en IPR TOTAL™-løsning.

IPR er et vigtigt led i dine patentrettigheder

1. Kan du lancere dit produkt uden problemer?

Hvis din virksomhed fx udvikler medicin, vil de første overvejelser om markedsføringen af produktet gå på:

Kan du udvikle og lancere dit produkt uden at komme i karambolage med andres patentrettigheder? Og hvordan sikrer du, at andre ikke kopierer dit produkt?

Så vil din patentrådgiver typisk være den første, der inddrages i processen, og din patentrådgiver kan hjælpe dig med at undersøge, hvilke rettigheder der allerede eksisterer, og hvordan dit produkt bedst beskyttes.  

2. Har du sikret dig et godt navn til dit produkt?

Inden dit produkt er klar til at blive sendt på markedet, er der nye spørgsmål, som trænger sig på:

Hvad skal dit produkt hedde? Er der andre, der allerede har retten til det ønskede navn? Og er det juridisk set godt nok til at kunne fungere som varemærke for dit produkt?

Vi hjælper dig med at få svar på de spørgsmål ved at lave en forundersøgelse, og når du har fundet det rette navn til produktet, kan vi hjælpe med at sikre det med varemærkebeskyttelse.

3. Har produktet en særlig form eller farve?

Du må heller ikke glemme udseendet af dit produkt, for det kan have betydning for produktets salgbarhed. Du kan derfor med fordel stille dig selv følgende spørgsmål:

Skal produktet fx lanceres i en særlig pilleæske? Har pillen en særlig form, farve eller mønster? 

Hvis du vil beskytte produktets udseende, skal du søge beskyttelse af det udviklede design eller eventuelt beskyttelse af varens udstyr som varemærke. Og her kan vores rådgivere hjælpe – og give deres vurdering af, om dit produkt bør beskyttes med et design eller varemærke for den optimale beskyttelse.

2. Har du sikret dig et godt navn til dit produkt?

Inden dit produkt er klar til at blive sendt på markedet, er der nye spørgsmål, som trænger sig på:

Hvad skal dit produkt hedde? Er der andre, der allerede har retten til det ønskede navn? Og er det juridisk set godt nok til at kunne fungere som varemærke for dit produkt?

Vi hjælper dig med at få svar på de spørgsmål ved at lave en forundersøgelse, og når du har fundet det rette navn til produktet, kan vi hjælpe med at sikre det med varemærkebeskyttelse.

3. Har produktet en særlig form eller farve?

Du må heller ikke glemme udseendet af dit produkt, for det kan have betydning for produktets salgbarhed. Du kan derfor med fordel stille dig selv følgende spørgsmål:

Skal produktet fx lanceres i en særlig pilleæske? Har pillen en særlig form, farve eller mønster? 

Hvis du vil beskytte produktets udseende, skal du søge beskyttelse af det udviklede design eller eventuelt beskyttelse af varens udstyr som varemærke. Og her kan vores rådgivere hjælpe – og give deres vurdering af, om dit produkt bør beskyttes med et design eller varemærke for den optimale beskyttelse.

Strategisk rådgivning på tværs

Vores rådgivere guider dig trygt igennem de første overvejelser om udvikling og markedsføring ved at stille de vigtige spørgsmål tidligt i processen, og senere i produktudviklingen kan de foretage alle nødvendige undersøgelser og ansøgninger for at sikre dit produkt.