Patentansøgning og registrering af patent

Søg patent og udnyt din viden kommercielt

Et patent giver dig den unikke ret til at forhindre andre i at udnytte din opfindelse kommercielt i op til 20 år. Søg patentbeskyttelse eller få hjælp til at transformere din idé til en opfindelse, som styrker din viden og skaber værdi.

Et registreret patent kan være nøglen til forretningsudvikling, kundeloyalitet og fremtidige investeringer i din idé eller opfindelse. For patentet giver dig en unik konkurrencesituation og gør din viden salgbar – enten i form af et kommercielt produkt eller gennem en licensaftale om brug af din viden. 

For eksempel er det inden for det farmaceutiske område praktisk talt nødvendigt af have indleveret en patentansøgning, før der kan skaffes finansiering til de prækliniske og kliniske forsøg. Patentansøgningen er altså nødvendig for, at et lægemiddel overhovedet kan blive godkendt.

Kort fortalt, søg patent – og få retten til at udnytte din opfindelse kommercielt i mange år. 

Fokus: Grønne patenter

Fokus: Grønne patenter

”I dag skabes grøn innovation i mange brancher. Klimaforandringer har skabt et stigende behov for innovation og udvikling inden for miljørigtig teknologi. Det er en udvikling, som vi også kan spore inden for patentering,” forklarer patentchef Bo Stenhuus og betoner, at patentering både styrker muligheden for kommercialisering og animerer til yderligere innovation.

Fokus: Enhedspatentet

Fokus: Enhedspatentet

”Der knytter sig mange spørgsmål og overvejelser til valg af enhedspatentet. Hvorvidt det er relevant at tilvælge Enhedspatentet, er både et spørgsmål om økonomi og taktik. Vi anbefaler derfor altid, at den konkrete vurdering tager udgangspunkt i den konkrete sag, virksomhedens forretningsstrategi og markeds- og konkurrencesituation,” slår patentchef Bo Stenhuus fast.

Sådan søger du patent

Hvis du har en ny opfindelse, som endnu ikke er offentliggjort, men som adskiller sig væsentligt fra eksisterende opfindelser, og som kan udnyttes industrielt, er der en god chance for, at du kan søge patent på opfindelsen.

Du kan i princippet selv skrive og indsende en patentansøgning. Men der er ingen standardskabelon eller formular. Kun en lang række krav til ansøgningen, som skal overholdes, hvis du vil opnå patentbeskyttelse af din idé. 

En patentansøgning er en strategisk proces, hvor hvert ord skal afvejes nøje. For det man skriver – eller undlader at skrive – har betydning for omfanget og værdien af dit patent, og det er svært på et senere tidspunkt at tilføje noget nyt eller fjerne noget, som man fortryder. 

Vi vil derfor altid anbefale, at du får professionel rådgivning af en patentrådgiver med tekniske eller naturvidenskabelige kompetencer.

Patentansøgningens forløb

Hvor lang tid tager det at ansøge om et patent?

At ansøge om et patent og i sidste ende blive patenthaver kan være en langvarig og kompliceret proces. Det er derfor vigtigt at få den rette rådgivning ud fra dine behov og pågældende patentmyndigheder, så unødig tid og resurser ikke spildes.  

Med et patent kan patenthaveren i op til 20 år forhindre konkurrenter i at udnytte opfindelsen i de lande og regioner, hvor der er opnået beskyttelse. 

Patentet udstedes af patentmyndigheden i det pågældende land eller region efter skriftlig ansøgning - hvis de nødvendige betingelser er opfyldt.

Patentstrategi

At søge patenter er også taktisk proces, hvor markedet er essentielle konkurrenceparametre. Når du ansøger om et patent er det derfor vigtigt med en strategisk handlingsplan.

Derfor råder vi altid vores kunder til at udarbejde en patentstrategi ud fra din virksomheds forretningsstrategi, vision og kommercielle hensyn.

Gennem en proaktiv håndtering og ved at forankre indsatsen i strategiske dele af organisationen kan virksomhederne øge deres indtjening, blandt andet ved at tilføre merværdi og/eller reducere omkostningerne. 

På den måde sikrer vi strategisk fokus i en koordineret indsats. For din patentbeskyttelses skyld.

IP-taktik - vær et skridt foran konkurrenterne

IP-taktik - vær et skridt foran konkurrenterne

Konkurrencevilkår og markeder ændrer sig hurtigt og konstant. Derfor er det et afgørende parametre for din virksomhedens succes, at I handler hurtigt og velovervejet i jeres IP-taktik.

I må gennemføre de nødvendige og bedst mulige handlinger for at nå forretningsstrategien og IP-strategiens mål eller delmål.

I arbejdet med jeres IP-taktik hjælper vores specialiserede rådgivere med afklaring af jeres virksomheds behov, muligheder og forventninger. Her og nu og på sigt.

Styrk din virksomhed med IP-audit

Skab overblik over din virksomheds immaterielle rettigheder.

En IP-audit giver som udgangspunkt din virksomhed et værdifuldt overblik over de interne processer for håndteringen af immaterielle rettigheder, markeds- og konkurrenceforhold og fremtidige muligheder og risici.

Med et årligt eftersyn sætter en IP-audit blandt andet fokus på at sikre din virksomhed strategisk, ud fra forandringer og udviklingen på IP-området. 

Ved interviews evalueres og kortlægges de immaterielle rettigheder og dine nærmeste konkurrenters patentaktivitet. Ud fra den analyse er I på forkanten, når din virksomhed får mulighed for at belyse muligheder og vurdere eventuelle trusler.    

Få svar på dine spørgsmål om patenter og patentansøgninger

Vi rådgiver om, hvordan du høster det størst mulige udbytte af din viden og teknologi inden for organisk og uorganisk kemi, bioteknologi, lægemidler, medicoteknik, elektronik, software, generel mekanik, mekanisk teknologi og plastteknologi.

Det afføder ofte mange interessante og udfordrende spørgsmål fra vores kunder om patentering og patentansøgning. Dem har vi samlet, så du også kan få svar på forskellen mellem et patent og et varemærke, hvor ofte patenter skal fornys, og om det er klogest at søge patent i Danmark eller udlandet.

Patent på navn og patent på produkt

Hold konkurrenterne fra markedet

Gevinsten er en højere pris, et større afkast og en stærkere position hos kunderne, hvis du kan holde konkurrerende produkter væk fra markedet.

Men hvordan vil du stoppe de konkurrenter, som fremstiller ringere produkter eller apparater i dit navn?

Vi kan hjælpe dig med at sikre dine produkter, apparater, fremgangsmåder og anvendelser inden for en lang række områder ved at søge om at få dem patentbeskyttet – nationalt og internationalt.