Patentrådgiver beskytter dine rettigheder

De syv grønne patentklasser

Grøn teknologi er et meget bredt begreb. Patentmæssigt opererer man derfor med syv forskellige grønne klasser til inddeling af patentansøgninger. Hver klasse definerer et afgrænset teknologiområde, som opfindelsen tilhører.

Y02A: Teknologier, der tillader forbedringer af ugunstige virkninger af klimaændringer i menneskelige industrielle aktiviteter (sikring mod stormflod, luftrensningsteknologi m.m.).

Y02B: CO2 reducerende teknologier inden for byggebranchen.

Y02C: Teknologier, der kan udvinde og opbevare CO2.

Y02D: Informations- og kommunikationsteknologier, som fremmer og effektiviserer digitale styresystemer (computerstyresystemer til bl.a. fabrikker, der kan effektivisere robotter og maskiner i produktionen).

Y02E: Teknologier, som reducerer drivhusgasser relateret til energiproduktion (fx vind- og vand-energi).

Y02P: Energireducerende teknologier, der bl.a. relaterer sig til landbrugs- og industriprodukter.

Y02T: Teknologier, der relaterer sig til transportsektoren (forskning og udvikling af bæredygtige teknologier).