Patentansøgningens forløb

Hvor lang tid tager det at ansøge om et patent?

Et patent er en eneret på en teknologisk opfindelse med territorial og tidsmæssig begrænsning. Det udstedes af patentmyndigheden i det pågældende land eller region efter skriftlig ansøgning - hvis de nødvendige betingelser er opfyldt.

Med et patent kan patenthaveren i op til 20 år forhindre konkurrenter i at udnytte opfindelsen i de lande og regioner, hvor der er opnået beskyttelse. Patenthaverens pris for eneretten er, at opfindelsen offentliggøres for at tilføre ny teknisk viden og videreudvikling af teknologi.

Der kan opnås patent på opfindelser inden for forskellige kategorier, nemlig produkter, apparater, fremgangsmåder og anvendelser. Den bedste beskyttelse vil man ofte opnå for produkter og apparater. Her kan beskyttelsen være bredere og en eventuel krænkelse er lettere at bevise, end en krænkelse af patenterede fremgangsmåder og anvendelser. 

Krav til opfindelsen

Visse betingelser skal være opfyldt for at opnå patent. Opfindelsen skal:

- være ny, dvs. på ansøgningsdagen må ikke være beskrevet eller på nogen anden måde offentliggjort nogetsteds i verden.

- have opfindelseshøjde, dvs. udvise en forskel fra det kendte, der ikke er indlydsende for fagmanden, for eksempel en fordel eller særlig virkning i forhold til det kendte.

- være industrielt anvendelig.

Vores kompetencer

Inden for patentrådgivning er vores specialer organisk og uorganisk kemi, bioteknologi, lægemidler, medicoteknik, elektronik, software, generel mekanik, mekanisk teknologi og plastteknologi.

Vi rådgiver i hele processen fra udviklingsfasen op til udarbejdelse af patentansøgninger over beskyttelse og håndhævelse af rettigheder til kommercialisering og forhandling af licensaftaler. 

Vi rådgiver også i forbindelse med krænkelser og retstvister, samt fastlæggelse af patentstrategi.

Krav til opfindelsen

Visse betingelser skal være opfyldt for at opnå patent. Opfindelsen skal:

- være ny, dvs. på ansøgningsdagen må ikke være beskrevet eller på nogen anden måde offentliggjort nogetsteds i verden.

- have opfindelseshøjde, dvs. udvise en forskel fra det kendte, der ikke er indlydsende for fagmanden, for eksempel en fordel eller særlig virkning i forhold til det kendte.

- være industrielt anvendelig.

Vores kompetencer

Inden for patentrådgivning er vores specialer organisk og uorganisk kemi, bioteknologi, lægemidler, medicoteknik, elektronik, software, generel mekanik, mekanisk teknologi og plastteknologi.

Vi rådgiver i hele processen fra udviklingsfasen op til udarbejdelse af patentansøgninger over beskyttelse og håndhævelse af rettigheder til kommercialisering og forhandling af licensaftaler. 

Vi rådgiver også i forbindelse med krænkelser og retstvister, samt fastlæggelse af patentstrategi.

Har du spørgsmål til patentansøgningen?

Vores rådgivere hjælper dig fra A til Z. Har du overvejelser om udvikling og markedsføring, om processen og produktudviklingen. Vi undersøger og ansøger for at sikre dit produkt.