Brugsmodeller sikrer din innovation hurtigt og nemt

Hurtig sikring af din opfindelse med brugsmodel

Som patentet, beskytter brugsmodeller den tekniske udformning af din idé. Brugsmodellen kaldes også “det lille patent” eller “innovationspatent”, men der er forskel på patent og brugsmodel. 

Brugsmodellen er til dig, der ønsker hurtig og billig beskyttelse af din opfindelse.

Rettet mod typisk tekniske opfindelser, er brugsmodelbeskyttelse også tilgængelig for kemiske stoffer, fødevarer og lægemidler. Vær opmærksom på, at det ikke gælder for produktionsmetoder, processer og målemetoder.

Den største forskel mellem brugsmodel og patent er, at brugsmodeller kan blive udstedt uden prøvning. Det vil sige, om opfindelsen opfylder betingelserne for brugsmodelbeskyttelse, om den er ny og adskiller sig tydeligt fra eksisterende opfindelser.

Derfor kender du ikke deres gyldighed, før de bliver afprøvet. 

Du har dermed ikke samme garanti for, at brugsmodellen beskytter din opfindelse. Brugsmodeller gælder desuden kun typisk op til 10 år, mens patenter kan gælde i 20 år.

Hvad koster det at få en brugsmodel?

Prisen for registrering af brugsmodellen er lavere end for patent. Processen hertil er enklere, så dine omkostninger i forbindelse med ansøgning vil typisk også være lavere.

Til forskel for patentet kan du ikke vide, hvor godt din opfindelse er beskyttet som brugsmodel før gyldigheden er afprøvet.

Hvorfor skal du vælge en brugsmodel?

Du skal vælge brugsmodelregistrering, hvis du har brug for at få rettigheden inden for et par uger. Brugsmodeller kan være et godt valg for dig, i tilfælde af, at du har en opfindelse du gerne vil have på markedet her og nu, da de udstedes hurtigere end patenter

Brugsmodellen gælder kun op til 10 år. Derfor er den mere egnet til opfindelser, der har udsigt til kortere levetid på markedet. Får du afslag på en patentansøgning, kan ansøgningen i stedet ændres til en brugsmodelansøgning.

I de fleste lande, hvor brugsmodelbeskyttelse står til rådighed, undersøger patentmyndighederne ikke automatisk om opfindelsen opfylder kravene. Derfor kan registreringen ske hurtigere.

Brugsmodel: Sådan søger du

Brugsmodel: Sådan søger du

Du kan i princippet selv skrive og indsende en brugsmodelansøgning. Men der er ingen standardskabelon eller formular. Kun en lang række krav til ansøgningen, som skal overholdes, hvis du vil opnå brugsmodelbeskyttelse af din idé.

En ansøgning er en strategisk proces, hvor hvert ord skal afvejes nøje. For det man skriver – eller undlader at skrive – har betydning for omfanget og værdien af din brugsmodel, og det er svært på et senere tidspunkt at tilføje noget nyt eller fjerne noget, som man fortryder.

Vi vil derfor altid anbefale, at du får professionel rådgivning af en patentrådgiver med tekniske eller naturvidenskabelige kompetencer.

Spørgsmål og svar

Måske overvejer du at begynde med en brugsmodel for senere at skifte til patent eller udskifte patentet til brugsmodellen senere. Måske vil du sikre dine rettigheder i udlandet. 
Vores rådgivere hjælper med at vurdere, hvad der er den rette løsning for dig.

Vi rådgiver dig om fordele og ulemper ved brugsmodellen, hvordan du får størst udbytte af din viden og teknologi inden for blandt andet organisk og uorganisk kemi, bioteknologi, lægemidler, medicoteknik, elektronik, software, generel mekanik, mekanisk teknologi og plastteknologi

Strategisk rådgivning fra skitse til håndhævelse

Vores rådgivere og administratorer har mere end 20 års erfaring med at rådgive om den strategiske anvendelse af både brugsmodeller, varemærker, patenter og design.

De kan hjælpe med alt fra forundersøgelser til registrering af din brugsmodel og vurdering af, om dit produkt i stedet bør beskyttes med et patent.