Patent på navn med hjælp fra patentrådgiverne

Grønne patenter

I klimakampen er grønne teknologiske løsninger et afgørende våben. Indfrielsen af 2030-målene på klimaområdet afhænger ikke kun af politisk fokus og prioritering, men i høj grad også af innovation og styrkelse af det grønne teknologifelt.

Danmark har en klar frontposition, når det handler om grøn teknologi. Det viser en rapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Rapporten konkluderer også, at Danmark er det land i verden, der oplever den næststørste vækst i patentansøgninger inden for det grønne teknologifelt. Hurtigst går det i Kina.

Europamester i grønne patenter

Rapport fra EUIPO (the European Union Intellectual Property Office) og EPO (the European Patent Office) viser, at knap hver femte danske patentansøgning er relateret til grøn innovation. Det giver Danmark den europæiske førertrøje, når det kommer til grønne patenter. Rapporten viser nemlig, at hele 19 % af danske virksomheders patentansøgninger omhandler teknologier med det sigte at afbøde konsekvenserne af klimaændringer, også kaldet CCMT (Climate Change Mitigation Technologies). Andelen af CCMT-patentansøgninger i andre europæiske lande er en del lavere. Omkring 10 % i lande som Frankrig, Tyskland og Spanien. 

”I dag skabes grøn innovation i mange brancher. Klimaforandringer har skabt et stigende behov for innovation og udvikling inden for miljørigtig teknologi. Det er en udvikling, som vi også kan spore inden for patentering,” forklarer patentchef Bo Stenhuus og betoner, at patentering både styrker muligheden for kommercialisering og animerer til yderligere innovation.

Investering i grøn teknologi

Med en baggrund som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 1998 med speciale inden for højtemperaturbrændselsceller samt et efterfølgende mangeårigt virke som patentrådgiver og kommerciel ansvarlig for IPR i virksomheder og i universitetsverdenen har Bo fulgt den grønne omstilling på nært hold.

”Skal vi som samfund indfri de ambitiøse klimamål, så kræver det en omfattende investering i grøn teknologi. Og her spiller patenter en central rolle - både i forhold til beskyttelse og håndhævelse af den grønne innovation, men også som et aktiv i forretningsudviklingen,” siger Bo og fremhæver:

”I Danmark opstår banebrydende innovation ofte i små og mellemstore virksomheder, hvor man ikke nødvendigvis har adgang til daglig sparring med eksperter inden for rettighedsområdet. Men det er vigtigt at etablere de rigtige rettigheder til sin teknologiske udvikling og markedsføring, hvis man vil være en del af den langsigtede udvikling - også inden for grøn innovation. For mange eller forkerte rettigheder kan være lige så skadelige for forretningen som for få rettigheder.”

Fokus på forretningsstrategi

European Patent Attorney Bianca Bothmann rådgiver også om patentering af grøn teknologi.

”Jeg har særligt fokus på forretningsstrategi og på hvordan immaterielle rettigheder kan fungere som en værdi for virksomhederne. Overordnet opererer man med syv forskellige grønne patentklasser til inddeling af såkaldte grønne patentansøgninger. De syv klasser afspejler, hvilket teknologiområde opfindelsen tilhører. I Danmark er vi særlige aktive inden for patentklassen, der omhandler vindenergi, som i høj grad er med til at tegne udviklingen inden for grøn patentering,” forklarer Bianca, der har en baggrund som civilingeniør i medicinsk teknologi.

De syv grønne patentklasser

De syv grønne patentklasser

Grøn teknologi er et meget bredt begreb. Patentmæssigt opererer man derfor med syv forskellige grønne klasser til inddeling af patentansøgninger. Hver klasse definerer et afgrænset teknologiområde, som opfindelsen tilhører.

Rapporter

Rapport fra Patent- og Varemærkestyrelsen:
”Patenter i den grønne omstilling – tendenser i global udvikling af fremtidens teknologier”, 2021 

Rapport fra the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) og the European Patent Office (EPO):
“IPR-intensive industries and economic performance in the European Union”, 2022

Kontakt os

Hos Chas. Hude har vi stor erfaring med patentering inden for det grønne teknologiområde.

Vi rådgiver en lang række virksomheder inden for forskellige områder, f.eks. vedvarende energi, industriel kemi, Power to X, bioteknologi, vandforsyning og energirigtigt byggeri.

Du er velkommen til at kontakte European Patent Attorney Bo Stenhuus, hvis du vil vide mere om vores kompetencer inden for området.

Bo Stenhuus

Bo Stenhuus

Seniorpartner / European Patent Attorney


M: +45 27 74 34 77
bs@chashude.com