IP-audit

Få overblik og skab merværdi

Danske virksomheder skal i stigende grad leve af viden og innovation. Det forudsætter, at virksomhederne formår at opfange og udnytte den viden, der eksisterer i virksomhederne og efterfølgende omsætter innovation til forretning.

Professionel håndtering

Strategisk og professionel håndtering af immaterielle rettigheder handler ikke kun om at beskytte, overvåge, håndhæve og forsvare kerneviden. Det handler i lige så høj grad om at kommercialisere de immaterielle værdier, så viden, teknologi og idéer kan omsættes til forrentning.

Immaterielle rettigheder består af lige dele muligheder og trusler. En forudsætning for at beskytte din virksomheds spillerum optimalt er netop kendskab til og fokus på virksomhedens immaterielle rettigheders potentialer og risici.

En IP-audit giver din virksomhed et værdifuldt overblik over de interne processer for håndteringen af immaterielle rettigheder, markeds- og konkurrenceforhold og fremtidige muligheder og risici.

Struktur og overblik

En IP-audit er et strukturende redskab, der skaber overblik. Formålet er, at generere merværdi ved at optimere arbejdet med og udbyttet af din virksomheds immaterielle rettigheder.

Udover en evaluering af de aktuelle IP-forhold, inkluderer en IP-audit udført af vores rådgivere altid en række anbefalinger. De udgør sammenlagt et velfunderet beslutningsgrundlag for virksomhedens fremtidige arbejde med immaterielle rettigheder.

Udgangspunktet for en IP audit kan variere og tilpasses den enkeltes virksomheds aktuelle behov. Mange virksomheder benytter en IP-audit som et årligt eftersyn, der skal finjustere og optimere virksomhedens arbejde med immaterielle rettigheder.

I sammenhæng med årlige eftersyn fungerer en IP audit som en påmindelse og opdatering, der medvirker til at sikre fokus, forandring og udvikling på IP-området. Andre virksomheder benytter IP-audit som del af den indledende proces forud for udvikling og implementering af en egentlig IP- eller patentstrategi. Det er også oplagt at benytte en IP-audit i forbindelse med køb eller salg af virksomhed. På den måde dokumenteres og optegnes et billede af virksomhedens IP-portefølje med iboende potentialer og risici. 

Elementerne i en IP audit

En IP audit tager udgangspunkt i samtaler med nøglepersoner i virksomheden. Derefter evalueres virksomhedens nuværende arbejde med immaterielle rettigheder og de nærmeste konkurrenters patentaktivitet kortlægges.

1. Interviews

1. Interviews

Interviews med nøglepersoner fra virksomhedens ledelse, udviklingsafdeling, produktionsafdeling og salgs- og marketingsafdeling afdækker ambitionerne på IP-området og den aktuelle håndtering af de immaterielle rettigheder.

 

2. Evaluering

Evaluering af den aktuelle IP-bevidsthed med fokus på at udfolde potentiale og sikre optimal beskyttelse og håndtering.

3. analyse

Kortlægning af markeds- og konkurrentforhold som forberedelse til at vurdere betydningen for virksomheden samt til at belyse muligheder og eventuelle trusler.

2. Evaluering

Evaluering af den aktuelle IP-bevidsthed med fokus på at udfolde potentiale og sikre optimal beskyttelse og håndtering.

3. analyse

Kortlægning af markeds- og konkurrentforhold som forberedelse til at vurdere betydningen for virksomheden samt til at belyse muligheder og eventuelle trusler.

Processen består af tre selvstændige trin, der kædes sammen i en rapport for at belyse om virksomheden har en optimal udnyttelse af viden og immaterielle rettigheder. Rapporten angiver også konkrete forslag til indsatsområder og kan benyttes som udgangspunkt og oplæg for en IP- eller patentstrategi eller som et supplement til at styrke en allerede eksisterende strategi.