Vores ledelse

Chas. Hude A/S ledes i det daglige af en direktion.

Direktion

Michael Madsen, Adm. direktør

Bestyrelse

Bestyrelsesformand
Frans Thomsen, Statsaut. revisor

Bestyrelsesmedlemmer
Hanne Pape
Peter Lambert, Advokat (H) og partner