Vores ledelse

Chas. Hude A/S ledes af en bestyrelse og en direktion bestående af direktør Jens Bille Bergholdt, som har ansvar for den daglige ledelse.

Bestyrelse

Bestyrelsesformand

Kirsten Wissing Frijs, Advokat

Bestyrelsesmedlemmer

Tage Nørgaard, European Patent Attorney

Frans Thomsen, Statsaut. revisor

Direktion

Jens Bille Bergholdt, Direktør

Jens Bille Bergholdt

Direktør

T: +45 33 19 34 17
M: +45 27 74 34 17 
E: jbb@chashude.com