Vores ledelse

Chas. Hude A/S ledes i det daglige af en direktion.

Direktion

Bo Stenhuus, direktør

Brit Olesen, direktør

David Würgler, direktør

Bestyrelse

Bestyrelsesformand
Frans Thomsen, Statsaut. revisor

Bestyrelsesmedlemmer
Hanne Pape
Peter Lambert, Advokat (H) og partner