19. juli 2021

Chanel taber varemærkestrid mod Huawei ved EU-domstolen

EU-domstolen afviser Chanels søgsmål mod registreringen af et Huawei-mærke med den begrundelse, at de omhandlede figurmærker ikke ligner hinanden.

Chanel har tabt søgsmålet mod det kinesiske teknologifirma om sit berømte logo.

Chanel var utilfreds med Huaweis nye logo og argumenterede for, at designet ligner for meget sit modemærkets. EU-domstolen besluttede, at mærkerne "deler nogle ligheder, men deres visuelle forskelle er signifikante."

Lignende logoer

I 2017 søgte Huawei Technologies et EU-dækkende varemærke for et nyt logo, som det planlagde at bruge til computerhardware. Chanel modsatte sig imidlertid denne registrering i henhold til artikel 41 i forordning 2017/1001 og hævdede lighed med to varemærker, som modehuset ejer.

Chanel erklærede, i sin modstand, at de to lodrette linjer, der fletter halvcirklerne sammen, ligner for meget det varemærkebeskyttede logo, som Chanel bruger til at sælge makeup, parfume, tøj og tilbehør.

I 2019 afviste EUs Intellectual Property Office Chanels indsigelse og sagde, at der ikke var nogen sandsynlighed for forveksling mellem de to varemærker fra den relevante offentligheds side.

Huaweis logo (højre) versus Chanels (venstre) (Kilde: Huawei/Chanel)

Efter dette anfægtede Chanel afgørelsen ved Retten i Luxembourg. Retten, kendt som Den Europæiske ret, er en konstituerende domstol for Den Europæiske Unions Domstol. Chanel argumenterede for, at når Huaweis logo roteres 90 grader, er mærkerne næsten ens.

Huaweis logo roteret 90 grader versus Chanels (venstre) (Kilde: Huawei/Chanel)

Retten afviste Chanels påstande om, at varemærkerne er ens nok til at forvirre offentligheden. "De omhandlende figurmærker er ikke ens. Mærkerne skal sammenlignes som ansøgt og registreret uden at ændre deres orientering," sagde domstolen.

Domstolen konkluderede, at Chanels mærker mere er baseret på afrundede kurver, tykkere linjer og en lodret retning. Alternativt er Huaweis foreslåede mærke lodret og består af tyndere linjer.

Har du beskyttet dit logo?

Det er vigtigt at varemærkebeskytte dit logo. Hvis ikke, vil der opstå en risiko for blandt andet, at andre benytter dit eller ét der ligner det.

I en sådan situation er der risiko for, at en anden registrerer dit varemærke i produktionslandet, så du er nødt til at købe det tilbage til en forhøjet pris.

Derfor er det vigtigt, at du har en grundig strategi for, hvordan du skal beskytte dine varemærker.

Tina Jarl Christensen

Tina Jarl Christensen

Lawyer

T: +45 33 19 34 46
M: +45 27 74 34 46
tjc@chashude.com