06. januar 2021

En mand af huset er gået bort

Ære være Tage Nørgaards minde.

Én af Chas. Hudes mest uvurderlige og indflydelsesrige skikkelser i vores 125 års historie er stedt til hvile. Tage Nørgaard gik bort ved udgangen af 2020 og tegner sig for et rigt liv, som blev kendetegnet af karrieremæssig og personlig driftighed. Ikke alene i Danmark, men også internationalt.

Tage Nørgaard (f. 1938) blev i 1963 Civilingeniør fra DTU, hvor han straks efter blev ansat hos Chas. Hude A/S. Sideløbende med ansættelsen, videreuddannede han sig hos Patentanwälte Dr. V. Kreisler og Dr. Schönwald i Köln, samt Marks & Clerk i London. 

I 1976 blev Tage medlem af De Danske Patentagenters Forening og sammen med sin tvillingebror Ulrik medejere af Chas. Hude, mens han var afdelingschef for Patentafdelingen fra 1983 til 2006. Tage forblev rådgiver hos Chas. Hude frem til sin pension i 2020, efter 57 år i huset.

Tage brændte med liv og sjæl for patent og design. Udover at være European Patent Attorney, var han i mange år dansk delegeret i den europæiske patentagenturorganisation, Union of European Practitioners in Industrial Property (UNION). I 2010 blev han udnævnt til æresmedlem. 

Livet uden for patentområdet blev bestemt ikke underprioriteret for Tage. I mange år var han medlem af Hjemmeværnets Motorodonnanskompagni, som Chas. Hudes grundlægger, Charles von der Hude, var med til at stifte i 1911. Fra 1995 var Tage medlem af menighedsrådet i Solbjerg Kirke på Frederiksberg, mens han også var medlem af bestyrelsen for Axeltorps Vårdhem AB i Everöd i Skåne, som han i 1994 var med til at grundlægge.