15. juli 2021

Ny undersøgelse om ulovlige kopivarer: En bekymrende trussel

Handlen med ulovlige kopivarer udgør fortsat et massivt problem. Den ulovlige handel koster danske arbejdspladser og kan have alvorlige sundheds- og sikkerhedsmæssige risici, der går ud over den danske velfærd.

Særligt tøj, sko, elektronik og kosmetik sælges som kopivarer på det sorte marked. På trods af omfattende indsatser er ulovlig handel med kopivarer stadig et massivt problem, viser en ny rapport fra OECD og den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO.

Ifølge rapporten, udgør handlen med kopivarer op til 2,5 procent af den samlede verdenshandel modsat 3,3 pct. i 2016 og 2,5 pct. i 2013. Samtidig estimeres det, at den samlede import af kopivarer til EU udgør op mod 5,8 pct. svarende til 119 milliarder euro om året.

Salget af ulovlige kopivarer er fortsat en så omfattende forretning, at rettighedshavere både i Danmark og i resten af Europa hvert år lider betydelige tab som følge af den ulovlige handel", udtaler Vibeke Aagaard Bendtsen, varemærkerådgiver i Chas. Hude.   

"Udover tøj og sko sælges der også kopier af medicin, reservedele, fødevarer og kosmetik, som udgør alvorlige sundheds- eller sikkerhedsmæssige risici.
” 

Danske virksomheder er blandt de mest udsatte for ulovlig kopiering

I undersøgelsen fremgår det, at Danmark ligger på sjettepladsen over OECD-lande (Organization for European Economic Cooperation-lande), hvis virksomheder er mest udsatte for ulovlig kopiering.

Nogle virksomheder bliver opmærksomme på kopivarer, fordi deres kunder klager over produkter, som viser sig ikke at være originale", underbygger Vibeke Aagaard Bendtsen og fortsætter:

"Det er dog ikke alle kunder, der klager. Nogle vil bare undlade at købe samme mærke en anden gang i den tro, at der er tale om dårlig kvalitet. Handlen med ulovlige kopivarer kan derfor udgøre en bekymrende trussel mod dit omdømme og brand. Hvis du har mistanke om, at dine produkter bliver kopieret eller dit varemærke krænkes, bør du reagere, så det ikke smitter uheldigt af på din virksomhed og de originale produkter."

Selvom undersøgelsen bygger på tal fra før corona-pandemien, fremhæves det, at den stigende e-handel under pandemien har ført en massiv stigning i udbuddet af ulovlige kopivarer på online platforme. Heriblandt på sociale medier.

Har du en varemærkestrategi?

En gennemarbejdet varemærkestrategi er altafgørende for, at jeres virksomhed får den rette varemærkebeskyttelse. Hvad end fokus er nationalt og/eller internationalt.

Hvis din virksomhed har et registreret varemærke kan toldmyndighederne på baggrund af en ansøgning hjælpe med at holde øje med og standse import af ulovlige kopier af de pågældende produkter, når de er på vej ind i EU.