Patentansøgning og registrering af patent

Søg patent og udnyt din viden kommercielt

Et patent giver dig den unikke ret til at forhindre andre i at udnytte din opfindelse kommercielt i op til 20 år. Søg patentbeskyttelse eller få hjælp til at transformere din idé til en opfindelse, som gør din viden til værdi.

Et registreret patent kan være nøglen til forretningsudvikling, kundeloyalitet og fremtidige investeringer i din idé eller opfindelse. For patentet giver dig en unik konkurrencesituation og gør din viden salgbar – enten i form af et kommercielt produkt eller gennem en licensaftale om brug af din viden. 

For eksempel er det indenfor det farmaceutiske område praktisk talt nødvendigt af have indleveret en patentansøgning, før der kan skaffes finansiering til de prækliniske og kliniske forsøg. Patentansøgningen er altså nødvendig for, at et lægemiddel overhovedet kan blive godkendt.

Kort fortalt, søg patent – og få retten til at udnytte din opfindelse kommercielt i mange år. 

Søg patent - hvordan?

Hvis du har en ny opfindelse, som endnu ikke er offentliggjort, men som adskiller sig væsentligt fra eksisterende opfindelser, og som kan udnyttes industrielt, er der en god chance for, at du kan søge patent på opfindelsen.

Du kan i princippet selv skrive og indsende en patentansøgning. Men der er ingen standardskabelon eller formular. Kun en lang række krav til ansøgningen, som skal overholdes, hvis du vil opnå patentbeskyttelse af din idé. 

En patentansøgning er en strategisk proces, hvor hvert ord skal afvejes nøje. For det man skriver – eller undlader at skrive – har betydning for omfanget og værdien af dit patent, og det er svært på et senere tidspunkt at tilføje noget nyt eller fjerne noget, som man fortryder. 

Vi vil derfor altid anbefale, at du får professionel rådgivning af en patentrådgiver med tekniske eller naturvidenskabelige kompetencer.

Få svar på dine spørgsmål om patenter og patentansøgninger

Vi rådgiver om, hvordan du høster det størst mulige udbytte af din udviklede viden og teknologi indenfor organisk og uorganisk kemi, bioteknologi, lægemidler, medicoteknik, elektronik, software, generel mekanik, mekanisk teknologi og plastteknologi.

Det afføder ofte mange interessante og udfordrende spørgsmål fra vores kunder om patentering og patentansøgning. Dem har vi samlet, så du også kan få svar på forskellen mellem et patent og et varemærke, hvor ofte patenter skal fornys, og om det er klogest at søge patent i Danmark eller udlandet.

Patent på navn og patent på produkt

Hold konkurrenterne fra markedet

Gevinsten er en højere pris, et større afkast og en stærkere position hos kunderne, hvis du kan holde konkurrerende produkter væk fra markedet.

Men hvordan vil du stoppe de konkurrenter, som fremstiller ringere produkter eller apparater i dit navn?

Vi kan hjælpe dig med at sikre dine produkter, apparater, fremgangsmåder og anvendelser inden for en lang række områder ved at søge om at få dem patentbeskyttet – nationalt og internationalt.