06. januar 2023

Et dit brand gearet til Metaverse?

Metaverse er et fænomen som efter alt at dømme kommer til at påvirke mange dele af vores dagligdag: arbejdslivet, fritidslivet, familielivet og handelslivet.

Mulighederne er mange i de virtuelle universer, hvor den sociale interaktion også rummer og præsenterer brands og varemærker, som vi kender fra den fysiske verden.

White paper

White paper

Vores varemærkeeksperter Tina Jarl Christensen, David Würgler og Alexander Gantzler Døssing har skrevet et white paper om Metaverse. Her ser de nærmere på hvilke retsregler, der er gældende og hvilke juridiske problemstillinger, du som varemærkeindehaver særligt skal være opmærksom på.

Hos Chas. Hude oplever vi, at flere og flere varemærkeindehavere også registrerer og beskytter deres brands, så de omfatter virtuelle services og dermed også Metaverse.

Vi følger nøje udviklingen på området og holder skarpt øje med evt. nye varebeskrivelser og selvstændige varemærkeklasser i det internationale varemærkeregistreringssystem, der kan få betydning for feltet.

I en verden, hvor online-repræsentation og identifikation bliver mere og mere udtalt, er det rettidig omhu at forholde sig til, hvordan man kan beskytte værdien af sit brand i Metaverset.

Kontakt os
Vil du vide mere om dine muligheder i forhold til at beskytte, fastholde, udbygge og håndhæve dine varemærkerettigheder i Metaverse, er du velkommen til at kontakte os.

David Würgler

David Würgler

Chef for varemærkeafdelingen

M: +45 21 41 41 91
E: dw@chashude.com